Home About Browse Search
Svenska


Impact of litter size on sow health and welfare

Andersson, Emma (2018). Impact of litter size on sow health and welfare. Skara : Sveriges lantbruksuniv. , Avhandling (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa), 1652-750X ; Thesis 7
ISBN 978-91-576-9600-7
eISBN 978-91-576-9601-4
[Licentiate thesis]

[img] PDF
297kB

Abstract

Genetic improvement of litter size has been the main breeding goal in piglet production during the last decades, resulting in a steady increase in total number of born piglets in each litter both in Sweden and in other European countries. It has been suggested that large litters pose a major welfare problem for sows and piglets. However, there is a lack of recent studies investigating the impact of litter size on the health and welfare of sows. Therefore the objective of this thesis was to investigate the association between litter sizes and sow health and welfare. The two studies included in this thesis were performed as observational studies and investigated by retrospective analysis of available pig production data. The first study investigated the association between litter sizes and sow stayability, and the second study the association between litter size and medical treatment of sows during farrowing and lactation. The final dataset used in the first study included a study population of 38 878 sows in 24 herds and the final dataset in the second study included observations from 1 947 litters from 655 sows.
Associations between litter size and sow health and welfare was found. There was an association between litter size and stayability of the sow, as well as association between litter size and medical treatment of the sow. The results from both studies imply that sows with medium sized litters have a better lifetime production than sows with very small or large litters. Piglet producers should therefore pay even more attention to prophylactic management of sows during gestation and lactation. In planning of breeding strategies and annual removal of sows, piglet producers should also aim for keeping sows giving birth to a medium-sized litter, with approximately 12 to 14 piglets born in total in their breeding program, as this seems to improve sows’ stayability and decreasing the risk of unplanned removal which would favour health and welfare of both sow and piglets.

Authors/Creators:Andersson, Emma
Title:Impact of litter size on sow health and welfare
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Att avla fram stora kullar har varit ett av de främsta avelsmålen inom smågrisproduktionen under de senaste decennierna. Detta har resulterat i en stadig ökning av det totala antalet smågrisar som föds i varje kull, både i Sverige och i andra Europeiska länder. Tidigare forskning tyder på att stora griskullar påverkar både suggors och smågrisars välfärd negativt. Det saknas emellertid nyare studier som undersöker hur kullstorleken påverkar suggans hälsa och välfärd. Syftet med avhandlingen var därför att undersöka eventuella samband mellan kullstorlek och suggans hälsa och välfärd. De två studierna som ingår i avhandlingen utfördes som två olika epidemiologiska observationsstudier där tillgängliga produktionsdata i två oberoende databaser från smågrisbesättningar undersöktes och analyserades retrospektivt. I den första studien utgjordes studiepopulationen av 38 878 suggor från 24 olika besättningar och i den andra studien utgjordes studiepopulationen av 1 947 kullar från 655 suggor.
Resultaten visar att det finns ett samband mellan kullstorlek och suggans hälsa och välfärd. Dels påvisades ett samband mellan kullstorlek och suggans hållbarhet, dels ett samband mellan kullstorlek och medicinsk behandling av suggan under dräktighet och laktation. Resultaten av studierna antyder att medelstora kullar är bättre att satsa på jämfört med väldigt små och stora kullar. Smågrisproducenter bör därför satsa mer på förebyggande hälsovård av suggor under dräktighet och laktation. I avelsplaneringen och den årliga utslagningen av suggor, bör smågrisproducenterna sträva efter att behålla de suggor som föder medelstora kullar om ungefär 12 till 14 smågrisar födda totalt i kullen. Denna typ av avelsplanering kan förbättra suggans hållbarhet och minska risken för oplanerad utslagning samt förbättra välfärden för både smågris och sugga.

Series Name/Journal:Avhandling (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
Year of publishing :2 November 2018
Depositing date:4 November 2018
Number:Thesis 7
Number of Pages:41
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IAndersson, E.*, Frössling, J., Engblom, L., Algers, B. and Gunnarsson, S. (2016). Impact of litter size on sow stayability in Swedish commercial piglet producing herds. Acta vet scand, 58, 31. doi:10.1186/s13028-016-0213-8.
IIAndersson, E.*, Frössling, J., Westin, R., Algers, B. and Gunnarsson, S. Relationship between litter size and medical treatments of Swedish Yorkshire sows during farrowing and lactation. Manuscript.
Place of Publication:Skara
Publisher:Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-9600-7
ISBN for electronic version:978-91-576-9601-4
ISSN:1652-750X
Language:English
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
L Animal production > L70 Veterinary science and hygiene - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Clinical Science
Keywords:stayability, removal reason, piglet production, oxytocin, antibiotics
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5091
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5091
ID Code:15729
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Deposited By: Emma Andersson
Deposited On:05 Nov 2018 11:21
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits