Home About Browse Search
Svenska


Salmonids and grey seals (Halichoerus grypus)

mitigation in pontoon traps

Calamnius, Linda (2018). Salmonids and grey seals (Halichoerus grypus). Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Aqua licentiate theses, UNSPECIFIED ; 2018:1
ISBN 978-91-576-9610-6
eISBN 978-91-576-9611-3
[Licentiate thesis]

[img] PDF
757kB

Abstract

In the 1970’s, the seal populations of the Baltic Sea Area were at historically low levels. They have recovered and increased since then. The increase of the seal populations is a success for the management of the Baltic Sea Area environment. It has also meant an increase in number of interactions with coastal fisheries. Seals take fish and damage fishing gear. Three studies were carried out with the purpose of contributing to a sustainable fishery and fewer interactions between seals and fishers.

The first study compared the effect two different Seal Exclusion Devices (SEDs) had on the catch and on seal visits. The SEDs used were a diamond mesh SED and a square mesh SED, with the frame rotated 45°. They were compared with a control, an open frame. The expectation was that using SEDs would reduce the number of seal visits, increase the catch and deter larger fish from entering. Larger salmons (Salmo salar) were caught in the traps with selection panels. For brown trout (Salmo trutta), there was no difference in size of fish between the SEDs. Neither of the SEDs had any effect on total catch or catch per unit effort. The number of seal visits were too low to be able to draw any conclusions regarding presence of seals.

The second study examined the efficiency of selection panels in a pontoon trap for salmon and whitefish. One control and two experimental traps were used. The mesh in the control trap had 35 mm bar length. The selection panel was square mesh with 50 mm bar length. In one of the experimental traps, the selection panel covered 30 % of the inner netting. In the other, it covered 100 %. The results showed that proportionally more fish of commercial size were caught in traps with selection panels. Using selection panels contributes to a sustainable fishery.

The third study analysed a series of visits by seals in the middle chamber of a herring pontoon trap. Visiting seals were filmed in the middle chamber. Roughly, 1 400 visits by 12 seals were recorded. Of all visits, 3.5 % were overlapping visits, i.e. two seals inside the middle chamber at the same time. Forty simulations of random visits were performed resulting in an average of 7.1 % overlapping visits. There was a significant difference between the actual overlapping visits and the simulated. This suggests that the seals avoided swimming in when another seal was present

Authors/Creators:Calamnius, Linda
Title:Salmonids and grey seals (Halichoerus grypus)
Subtitle:mitigation in pontoon traps
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

På 1970-talet var sälpopulationerna i Östersjön och Bottenhavet på historiskt låga nivåer. De har återhämtat sig och ökat sedan dess. Ökningen är en framgång för förvaltningen av sälpopulationerna i Östersjöområdet. Det har även medfört en ökning i interaktioner med det kustnära yrkesfisket. Sälar tar fisk och skadar fiskeredskap. Tre studier har genomförts med syftet att bidra till ett hållbart fiske och minska antal interaktioner mellan sälar och yrkesfisket.

Den första studien jämförde påverkan två olika sälgrindar hade på fångsten och på besök av säl. Två sälgrindar användes, en med diamantmaska och en med fyrkantsmaska där ramen roterades 45°. De jämfördes med en kontroll (öppen ram). Det förväntade resultatet var att användandet av en sälgrind skulle reducera antal besök av säl, öka fångsten, samt även att stora fiskar skulle avhållas från att simma in. Större laxar (Salmo salar) fångades i fällor med selektionspanel. Det var inga skillnader i storleken av öring (Salmo trutta) mellan fällorna med de olika sälgrindarna och kontrollen. Ingen av sälgrindarna påverkade utfallet av den totala fångsten i kg fisk eller i antal fångad fisk. Antal besök av säl var för lågt för att kunna dra några slutsatser.

Den andra studien undersökte effektivitetsgraden av två selektionspaneler i en pushup fälla för lax och sik (Coregonus maraena), d v s hur stor andel icke-kommersiell sik simmade ut genom panelerna. En kontrollfälla och två experimentfällor användes. I kontrollfällan användes garn med 35 mm stolpe. Selektionspanelen bestod av fyrkantsmaska med 50 mm stolpe. I en av experimentfällorna, bestod 30 % av innergarnet av selektionspanel. I den andra var det 100 %. Resultaten påvisade att det fångades proportionellt mer fisk av kommersiell storlek i fällorna med selektionspaneler. Selektionspaneler i pushup fällor bidrar till ett hållbart fiske.

Den tredje studien analyserade en serie av besök av säl som gjordes i vatthuset i en push-up fälla. De besökande sälarna filmades när de simmade in och ut ur vatthuset. Ca 1 400 besök av 12 individer filmades. Av alla besök var det 3.5 % som var överlappande besök, d v s två sälar var samtidigt inne i vatthuset. Fyrtio simuleringar av slumpmässiga besök gjordes. Det resulterade i en signifikant skillnad med 7.1 % överlappande besök. Detta indikerar att sälarna undviker att simma in när en annan säl är närvarande.

Series Name/Journal:Aqua licentiate theses
Year of publishing :2018
Number:2018:1
Number of Pages:57
Papers/manuscripts:
NumberReferences
ICalamnius, L.*, Lundin, M., Fjälling, A., & Königson, S. (2018). Pontoon trap for salmon and trout equipped with a seal exclusion device catches larger salmons. PLoS ONE, 13(7), e0201164. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201164
IICalamnius, L.*, Hillström, L., Fjälling, A. and Lundin, M. Square mesh panels in a pontoon trap reduces bycatch of young whitefish (Coregonus maraena). Manuscript.
IIICalamnius, L.*, Lundin, M., Königson, S. and Fjälling, A. Visits of grey seals (Halichoerus grypus) into a fish trap overlap less than expected. Manuscript.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Aquatic Resources, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-9610-6
ISBN for electronic version:978-91-576-9611-3
Language:English
Additional Information:This thesis is conducted in collaboration with the Faculty of Engineering and Sustainable Development, University of Gävle
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
M Aquatic sciences and fisheries > M11 Fisheries production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:grey seal, coastal fisheries, mitigation, Seal Exclusion Device, selection panel, overlapping visits
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5161
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5161
ID Code:15830
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: Martina Andersson Löfqvist
Deposited On:08 Jan 2019 15:19
Metadata Last Modified:15 Apr 2021 00:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits