Home About Browse Search
Svenska


Arters spridning i en grön infrastruktur

kunskapsöversikt och vägledning för analyser

Berglund, Håkan and Sundberg, Sebastian and Eide, Wenche (2018). Arters spridning i en grön infrastruktur. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken rapporterar ; 19
[Report]

[img] PDF
15MB

Abstract

Denna rapport innehåller fem kapitel som tillsammans ska bidra med vetenskapligt faktaunderlag
och vägledning i olika frågor om arters spridning och spridningsmöjligheter – eller konnektivitet
som det också kallas.

I kapitel 1 ges en översikt av hur arbetet med grön infrastruktur kan organiseras och hur kunskap
om arters spridning och konnektivitet kan vägas in i analyser.

Kapitel 2 ger en introduktion till facktermer och matematiska modeller som används för att
beskriva arters spridning och konnektivitet.

Kapitel 3 och 4 innehåller kunskapsöversikter med fokus på forskningsstudier av djurs, växters
och svampars spridning i skog samt i andra terrestra landskapstyper (gräsmarker, våtmarker och
fjäll).

I kapitel 5 översätts det som framkommit i kunskapsöversikterna till vägledning om när och hur
spridning och konnektivitet bör vägas in i analyser av grön infrastruktur.

Authors/Creators:Berglund, Håkan and Sundberg, Sebastian and Eide, Wenche
Title:Arters spridning i en grön infrastruktur
Subtitle:kunskapsöversikt och vägledning för analyser
Series Name/Journal:ArtDatabanken rapporterar
Year of publishing :2018
Number:19
Number of Pages:57
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Artdatabanken, SLU
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
ISBN for electronic version:978-91-87853-35-7
ISSN:1402-6090
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F40 Plant ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Botany
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
Keywords:arters spridning, grön infrastruktur, kunskapsöversikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5211
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5211
Alternative URL:https://www.artdatabanken.se/publikationer/artdatabanken-rapporterar/arters-spridning-i-en-gron-infrastruktur/
ID Code:15889
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Swedish Species Information Centre
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:08 Feb 2019 13:50
Metadata Last Modified:21 Aug 2020 00:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits