Home About Browse Search
Svenska


Vombsjösänkans pil- och poppelpark

Christersson, Lars and Karacic, Almir and Adler, Anneli and Månsson, Jan and Johansson, Ulf (2018). Vombsjösänkans pil- och poppelpark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 27
[Report]

[img] PDF
8MB

Abstract

En ny, liten försökspark, speciellt avsedd för tester av pil- och poppelodlingar, har etablerats i södraSverige, strax öster om Vombsjön i Skåne. Den har döpts till VOMBSJÖSÄNKANS PIL- OCHPOPPELPARK (VPP). Syftet är att testa nyframkorsade pil- och poppelkloners fenologi ochproduktionspotential med avseende på vedbiomassa för energiändamål, pappersmassa- ochtextiltillverkning samt som råvara för korslimmade byggnadsprodukter. Nya planteringsmetoder för piloch poppelplanteringar har utarbetats. De äldsta planteringarna är i dag (2018) 29 år gamla och vid enjämförelse med tidigare resultat antyder genomförda mätningar kraftigt förbättrade produktionsresultat,speciellt för de yngsta planteringarna. Parken är delvis förlagd till ett mycket sandigt område och delvistill ett bördigt, organogent men mycket sommarfrostlänt område med en stark population av kronhjort.Vissa år är även populationer av både åker- och vattensork synnerligen besvärande. Både biotiska ochabiotiska skaderisker är således förekommande på parken och stora ansträngningar görs för att undvikadess effekter. Parken är öppen för exkursioner. Guidade visningar kan arrangeras, tel. 0760 16 80 28.

Authors/Creators:Christersson, Lars and Karacic, Almir and Adler, Anneli and Månsson, Jan and Johansson, Ulf
Title:Vombsjösänkans pil- och poppelpark
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

A new, small demonstration park that is specially designed for tests of willow and poplar plantations hasbeen established just east of Vombsjön in Skåne, southern Sweden. The aim of the demonstration park istwo-fold; to study phenology and to test the production capacity of new willow and poplar clones in termsof biomass for energy, pulp and textile fiber, as well asfor raw material for building construction purposes.New planting techniques and a new design of willow and poplar plantations have been developed. Theoldest plantations are now 29 year old (as of 2018) and a comparison of results between these and olderplantations indicates a robust increase in woody biomass production of both willow and poplar,particularly in the most recent plantations. The demonstration park is established partly on an area withvery sandy soil and partly on an area with fertile organic soil that is periodically subjected to summerfrosts. A strong population of red deer is always present. In some years large populations of both waterand field voles are extremely troublesome. Great efforts are implemented towards avoiding both bioticand abiotic injuries that occur frequently in the park. The park is open for excursions and guided tourscan be arranged. Tel. +46 (0)760 16 80 28.

Series Name/Journal:Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
Year of publishing :2018
Number:27
Number of Pages:72
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9607-6
ISBN for electronic version:978-91-576-9608-3
ISSN:1653-5375
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F08 Cropping patterns and systems
K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:phenology, long cuttings, poplar, planting distance, planting methods, plant protection, woody biomass production
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5212
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5212
ID Code:15890
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:11 Feb 2019 07:44
Metadata Last Modified:18 Feb 2019 12:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits