Home About Browse Search
Svenska


The effect of the Agroblen fertilizer on Norway spruce seedling growth

Wallertz, Kristina (2019). The effect of the Agroblen fertilizer on Norway spruce seedling growth. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 18
[Report]

[img] PDF - Published Version
6MB

Authors/Creators:Wallertz, Kristina
Title:The effect of the Agroblen fertilizer on Norway spruce seedling growth
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Gödselmedlet Agroblen innehåller inkapslad NPK och ger plantan de näringsämnen den behöver under första etableringsåret. I detta försök testades två formuleringar med olika långtidsverkan, två olika doser och två olika proportioner av kväve, fosfor och kalium (9-20-8 och 15 -9-11). Tidsperioden för långtidsverkan hos de testade formuleringarna var 5-6M respektive 8-9M (beräknade vid 21 °C). Verkningstiderna för dessa bör för klimatförhållandena i södra Sverige ligga på 8 (5-6M) respektive 12 månader (8-9M). De gödslade plantorna jämfördes med ogödslade kontrollplantor, vilket är det som normalt används i svenskt skogsbruk. Täckrotsplantor av gran(Picea abies [L.] Karst.) plantades på färskt hygge på tre olika platser i södra Sverige i maj 2015. Plantmätningar genomfördes under tre år, den sista i oktober 2017. Plantorna behandlades med en insekticid mot skador av snytbagge och med ett viltskyddsmedel för att förhindra bete av älg och rådjur.

Alla behandlingar med gödsling resulterade i signifikant högre höjd och större rothalsdiameter jämfört med ogödslade plantor, under de tre åren. Toppskotten var signifikant längre för gödslade plantor under de första två åren, men det tredje året fanns inga skillnader jämfört med kontrollen. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan de olika behandlingarna med gödsling, doser och långtidsverkan, under de tre år som försöket mättes.

Dödligheten var låg i experimentet oavsett behandling. I genomsnitt dog mindre än 5 % av plantorna. Den främsta orsaken till avgångar var skador av snytbagge, skador orsakade av djur som drog upp plantorna eller skador som klassificerades som okända.

Efter två år var rothalsdiametern för de gödslade plantorna i genomsnitt mer än 10 mm. För obehandlade plantor tog det ytterligare ett år för att nå samma storlek. Rothalsdiameterns storlek är av stor betydelse för plantans förmåga att klara skador av snytbagge och är ett av de mest intressanta resultaten av detta försök.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
Year of publishing :2019
Number:18
Number of Pages:13
Place of Publication:Asa
Publisher:Unit for Field-based Forest Research, Swedish University of Agricultural Sciences
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:Agroblen, fertilizer, Norway spruce, planting, seedlings
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5235
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5235
ID Code:15929
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Unit for Field-based Forest Research
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:26 Feb 2019 11:27
Metadata Last Modified:14 Mar 2019 06:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits