Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö

årsrapport för 2018

Lingman, Anna and Pärlö, Linda (2019). Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2019:3
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Södra Cell Värö är ett massabruk med produktion sedan 1971. Sammansättningen av ämnen i deras processvatten har förändrats genom åren och i denna rapport har effekter och miljöpåverkan av brukets verksamhet undersökts, med fokus främst på livet i den marina omgivningen. Undersökningarna startade 1983. Det utförs årligen och omfattar analyser av vilka effekter Södra Cell Värös dammanläggning har för uppvandringen av ålyngel, statusen för fisk- och evertebratsamhället i recipientområdet över tid och inverkan på botten i området kring brukets utsläppstub.

Uppvandringen av ålyngel undersöks genom insamling i ålyngelledare från april–september. Fisk- och evertebratsamhället undersöks genom trålningar i september både i recipientområdet, Värö, och i referensområdet, Ustö. Under 2018 gjordes trålningarna i september och oktober på grund av väderförhållanden. Från trålningarna analyseras antalet fiskar och arter, diversitet, och den genomsnittliga trofiska nivån i fisksamhället och jämförelser har gjorts mellan områdena över tid.

Effekten av Södra Cell Värös utsläppstub på den lokala bottnen undersöks med filmning och visuell analys görs av bottenområdet kring tuben. 2018 har ingen filmning utförts så denna analys utfördes inte detta år.

Fångsten av uppvandrande ålyngel har totalt sett minskat över tid från undersökningarnas början, men har ökat under den senaste 5-årsperioden. Fångsten av ålyngel kan inte kopplas till Södra Cell Värös verksamhet, utan beror snarare på globala trender i ålrekrytering. Den totala fångsten av fisk i trålfisket har inte förändrats över tid i Värö, däremot har fångsten sjunkit i Ustö. Det var ingen statistisk skillnad i fångstutvecklingen över tid vid en jämförelse av de två områdena. Fångsten av ryggradslösa djur visar inte på några skillnader mellan områdena i utvecklingen över tid. Vid både Värö och Ustö har en ökning av evertebratarter skett. Utvecklingen av antal evertebratarter över tid skiljer sig åt mellan de två områdena, även om artantalet i fångsten har ökat på båda platserna. Det totala antalet ryggradslösa djur har ökat i båda områdena över tid. Simkrabba, strandkrabba och krabba (krabbtaska) var de vanligaste arterna av ryggradslösa djur i fångsten. Fångsten av simkrabba och krabba har ökat i båda områdena, strandkrabban bara i Värö. Fångsten av krabba uppvisar en större ökning i Värö.

Shannon–Wieners diversitetsindex var något högre vid Värö än vid Ustö.

Inga signifikanta trender i trofisk nivå över tid kan påvisas. Inte heller skilde sig områdena åt. Den trofiska nivån reglerades främst av sandskädda som är den dominerande arten. Sandskädda har minskat i Värö och fångsten bestod av små individer. Fångsten av vitling fluktuerar och var åter på låga värden efter rekordfångster 2016. Rödspätta har minskat i Ustö och områdena utvecklas olika över tid där Ustö har större fångst av rödspätta i provfiskeperiodens början medan förhållandet är det omvända i slutet. Individerna var små. Torsk har minskat i båda områdena och 2018 fångades ingen torsk alls i Ustö.

Sjukdomskontroll utfördes på samtliga fångade fiskar. Mycket få individer uppvisade yttre, synliga skador eller sjukdomssymptom.

Authors/Creators:Lingman, Anna and Pärlö, Linda
Title:Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö
Subtitle:årsrapport för 2018
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2019
Number:2019:3
Number of Pages:31
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9637-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:provfiske, fiskbestånd, pappersmassafabrik, recipientkontroll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5321
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5321
ID Code:16030
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:27 Mar 2019 13:48
Metadata Last Modified:31 Mar 2019 13:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits