Home About Browse Search
Svenska


Ger kvävegödsling eller inblandning av rödklöver i vallen någon effekt på mjölkens fettsyrasammansättning?

Arvidsson, Katarina and Gustavsson, Anne-Maj and Fievez, Veerle and Martinsson, Kjell (2014). Ger kvävegödsling eller inblandning av rödklöver i vallen någon effekt på mjölkens fettsyrasammansättning? Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) . Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för växtproduktionsekologi
ISBN 978-91-576-9200-9
[Report chapter]

[img] PDF - Published Version
351kB

Abstract

Ett positivt samband mellan koncentrationen av råprotein och fettsyror har påvisats i en rad olika arter. Syftet med denna studie var att undersöka om detta samband kunde användas för att påverka mjölkens fettsyrasammansättning. Följaktligen gödslades en timotejvall med tre olika nivåer av kväve: 30, 90 och 120 kg N/ha till förstaskörd för att åstadkomma tre ensilage med olika råproteinkoncentration. Ett fjärde ensilage bestående av rödklöver och timotej (60 respektive 40 % på ts-basis) inkluderades också. Studien genomfördes under typiska produktionsbetingelser, dvs. med samma typer och mängder av kraftfoder som på en kommersiell gård. De uppnådda skillnaderna i fettsyrakoncentrationer mellan ensilagen påverkade dock inte mjölken, vilket visar att ökad kvävegödsling, eller inbladning av rödklöver, inte nödvändigtvis leder till högre koncentrationer av fleromättade fettsyror i mjölk vid en foderstat bestående av 60% vallfoder och 40% kraftfoder.

Authors/Creators:Arvidsson, Katarina and Gustavsson, Anne-Maj and Fievez, Veerle and Martinsson, Kjell
Title:Ger kvävegödsling eller inblandning av rödklöver i vallen någon effekt på mjölkens fettsyrasammansättning?
Series Name/Journal:Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
Year of publishing :2014
Page range:117-119
Number of Pages:3
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för växtproduktionsekologi
ISBN for printed version:978-91-576-9200-9
ISSN:1653-5375
Language:Swedish
Publication Type:Report chapter
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Keywords:ensilage, råprotein, fettsyror, mjölkproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5328
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5328
ID Code:16035
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:08 Apr 2019 06:44
Metadata Last Modified:02 Aug 2020 21:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits