Home About Browse Search
Svenska


Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd om djurskydd inom grisuppfödning

Berg, Lotta and De Koning, Dirk-Jan and Fall, Nils and Hansson, Helena and Herlin, Anders Henrik and Hultgren, Jan and Jacobson, Magdalena and Keeling, Linda and Lunner Kolstrup, Christina and Littorin, Linnea and Sandberg, Eva and Steen, Margareta and Wall, Helena and Gunnarsson, Stefan and Wallenbeck, Anna and Wallgren, Per (2019). Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd om djurskydd inom grisuppfödning. Uppsala.

[img] PDF - Published Version
427kB

Abstract

Detta yttrande svarar på följande fråga av Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt, World Animal Protection Sverige, Compassion in World Farming Sverige och Vi Konsumenter, som vänt sig till det vetenskapliga rådet med anledning av Jordbruksverkets ändring av djurskyddsbestämmelserna för gris, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd m ( SJVFS 2017:25) om grishållning inom lantbruket m.m., saknr. L 106: Är det förenat med bättre, likvärdig eller sämre djurvälfärd, vid en sammantagen bedömning av såväl smågrisens välfärd som suggans, om smågrisar avvänjs från suggan vid 21 dagars ålder i stället för vid 28 dagars ålder? Rådet ombads att belysa frågan utifrån ett brett perspektiv innefattande såväl psykisk som fysisk hälsa och välbefinnande.

Authors/Creators:Berg, Lotta and De Koning, Dirk-Jan and Fall, Nils and Hansson, Helena and Herlin, Anders Henrik and Hultgren, Jan and Jacobson, Magdalena and Keeling, Linda and Lunner Kolstrup, Christina and Littorin, Linnea and Sandberg, Eva and Steen, Margareta and Wall, Helena and Gunnarsson, Stefan and Wallenbeck, Anna and Wallgren, Per
Title:Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd om djurskydd inom grisuppfödning
Year of publishing :2019
Page range:1-26
Number of Pages:26
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Language:Swedish
Publication Type:Other
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Keywords:djurskydd, grisuppfödning, grishållning, smågrisar, avvänjning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99295
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99295
ID Code:16061
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Economics
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
(VH) > Dept. of Clinical Sciences
(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:13 May 2019 07:31
Metadata Last Modified:18 Oct 2019 16:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits