Home About Browse Search
Svenska


Bottentrålning - effekter på marina ekosystem och åtgärder för att minska bottenpåverkan

Sköld, Mattias and Nilsson, Hans and Jonsson, Patrik (2018). Bottentrålning - effekter på marina ekosystem och åtgärder för att minska bottenpåverkan. Öregrund Drottningholm Lysekil: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2018:7
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Under senare år har nya modeller för att detaljerat beskriva fiskets rumsliga utbredning och intensitet tagits fram. Metoder har utvecklats för hur detta fisketryck kan påverka ekosystemen via habitatens och bottendjurens känslighet för bottentrålning. Arbetet har bedrivits bl.a. genom det EU-finansierade forskningsprojektet BENTHIS och Internationella Havsforskningsrådet (ICES) och resultaten har tillämpats i ICES rådgivning till EU om indikatorer för bl.a. Havsmiljödirektivet. Denna rapport är kunskapssammanställning som bygger på detta arbete och fokuserar på den fysiska interaktionen mellan bottentrålfiske och havsbotten och indirekta effekter av bottentrålning kopplade till näringsväven. Rapporten går också igenom möjliga åtgärder för att minska bottentrålningens fysiska påverkan på havsbotten. I uppdraget från Havs- och vattenmyndigheten, som ligger till grund för denna rapport, ingick även att utreda bottentrålningens effekter i skyddade områden. Särskilt fokus har därför lagts på att identifiera och sammanfatta de studier som genomförts i svenska marina skyddade områden. Slutligen summeras översiktligt andelen av olika habitat som befinner sig inom områden med bottentrålningsförbud, samt var bottentrålningen bedrivs inom svensk ekonomisk zon i relation till den svenska trålgränsen.

Authors/Creators:Sköld, Mattias and Nilsson, Hans and Jonsson, Patrik
Title:Bottentrålning - effekter på marina ekosystem och åtgärder för att minska bottenpåverkan
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

In recent years, models to describe the spatial distribution and intensity of bottom trawling have been advanced. Further, methods linking fishing pressure to impact on benthic ecosystems via sensitivity of habitats and organisms, have been developed. Important contributions to the work has been carried out through the EU-funded research project BENTHIS and the International Council for the Exploration of the Sea (ICES), and the results have been applied in ICES advice to the EU on indicators for the Marine Strategy Framework Directive. This report summarizes this recent work and focuses on the physical interaction between bottom trawling and the seabed and indirect effects of bottom trawling linked to the food-web. The report also examines possible measures aimed at reducing the physical impact of bottom trawling on benthic ecosystems. In the terms of reference for this report commissioned by the Swedish Agency for Marine and Water Management was also to investigate the impact of bottom trawling in protected areas, and special attention has been given to identifying and summarizing studies carried out in Swedish marine protected areas. The report also analyzed how regulations banning bottom trawling covers different habitats within the Swedish economic zone. Finally, the spatial distribution of bottom trawling in relation to the Swedish trawling boundary is analyzed.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2018
Number:2018:7
Number of Pages:62
Place of Publication:Öregrund Drottningholm Lysekil
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9562-8
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:bottentrålning, bottenfauna, marina skyddsområden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99354
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99354
Alternative URL:https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aqua-reports-2018-7.pdf
ID Code:16077
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:25 Apr 2019 10:26
Metadata Last Modified:17 Aug 2020 20:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits