Home About Browse Search
Svenska


Innebär tillförsel av biogödsel runt Bornsjön ökad risk för fosforläckage?

en lysimeterstudie med tillförsel av rötade matrester och mineralgödsel

Blomberg, Maria and Bergström, Lars and Engle, Olof and Ulen, Barbro (2019). Innebär tillförsel av biogödsel runt Bornsjön ökad risk för fosforläckage? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 158
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Att använda biogödsel såsom rötat matavfall som ersättning till mineralgödsel diskuteras för att recirkulera fosfor inom jordbruket. I denna pilotstudie undersöktes om fosforläckaget efter tillförsel av avvattnat rötat matavfall skiljde sig jämfört med tillförsel av mineralgödsel (monoammoniumfosfat) och utan gödsling (kontroll). Biogödseln bestod av rötat matavfall med en fosforhalt av 12% beräknad per torrvikt. De tre försöksleden utsattes för fem bevattningscykler som genererade avrinning. Gödselgivan motsvarade den högsta tillåtna och regnintensitet valdes så att det motsvarar ett värsta tänkbara scenario. Denna pilotstudie visar inte på någon förhöjd risk att sprida avvattnad biogödsel på en lerjord av den typ som användes. Effekter på näringsläckage från rötat matavfall behöver dock undersökas vidare i fältförsök.

Authors/Creators:Blomberg, Maria and Bergström, Lars and Engle, Olof and Ulen, Barbro
Title:Innebär tillförsel av biogödsel runt Bornsjön ökad risk för fosforläckage?
Subtitle:en lysimeterstudie med tillförsel av rötade matrester och mineralgödsel
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2019
Number:158
Number of Pages:10
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F04 Fertilizing
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:biogödsel, fosforläckage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99764
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99764
ID Code:16092
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:10 May 2019 06:35
Metadata Last Modified:10 May 2019 06:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits