Home About Browse Search
Svenska


Fosfor – återföring från avlopp till åker med slagg

Caspersen, Siri and Hermansson, Clara (2019). Fosfor – återföring från avlopp till åker med slagg. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2019:7
[Factsheet]

[img] PDF - Published Version
1MB

Abstract

Fosfor är ett viktigt växtnäringsämne som är helt avgörande för tillväxt och skörd. Inom en överskådlig framtid kommer det att bli brist på fosfor. Samtidigt orsakar fosforn övergödning om den hamnar i känsliga vattendrag. Enskilda avlopp är en av källorna till övergödning, men de kan också ses som en potentiell fosforkälla. I ett krukförsök har vi undersökt om avloppsbehandlad slagg från stålproduktion kan användas som gödselmedel, samt hur slaggen påverkar växternas upptag av olika mineralämnen.

Authors/Creators:Caspersen, Siri and Hermansson, Clara
Title:Fosfor – återföring från avlopp till åker med slagg
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2019
Number:2019:7
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Additional Information:Partnerskap Alnarp
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F04 Fertilizing
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Keywords:fosfor, övergödning, avlopp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100030
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100030
ID Code:16128
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:08 May 2019 09:37
Metadata Last Modified:09 May 2019 06:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits