Home About Browse Search
Svenska


Växtskydd i raps, åkerbönor och ärter

kunskapsbehov och forskningsinriktningar

Borgström, Pernilla and Jasarevic, Milena and Wallenhammar, Ann-Charlotte and Anderson, Peter and Friberg, Hanna and Larsson, Mattias and Lundin, Ola (2019). Växtskydd i raps, åkerbönor och ärter. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
833kB

Abstract

Denna rapport är framtagen på initiativ av en fokusgrupp för växtskydd i avbrottsgrödor som bildats inom Plattform växtskydd vid SLU. Rapportens syfte är att identifiera betydande kunskapsluckor som behöver fyllas om ett effektivt och hållbart växtskydd ska kunna uppnås i raps, åkerbönor och ärter, som är de arealmässigt viktigaste avbrottsgrödorna till spannmål i Sverige. I sammanställningen beskrivs ett tjugotal av de främsta skadegörarna som angriper dessa grödor samt vilka befintliga växtskyddsåtgärder som finns att tillgå vid angrepp. De mest angelägna kunskapsbehoven och lovande forskningsinriktningarna presenteras också för respektive skadegörare; dessa har fastställts genom litteraturstudier och diskussioner med experter. I rapporten identifieras och diskuteras slutligen också gemensamma teman av kunskapsluckor för flera olika skadegörare. Vi konstaterar att det för flera virus och markburna patogener finns stora kunskapsluckor vad gäller den grundläggande biologin och skadegörarnas förekomst och utbredning i Sverige. Det finns också bristande kunskap om flera skadegörares spridningsmönster, till exempel flygavstånd för insekter. Resistensförädling identifieras som en övergripande och lovande väg framåt för att utveckla växtskyddet mot speciellt patogener som inte kan bekämpas kemiskt, som kransmögel, klumprotsjuka och Turnip Yellows Virus i raps, samt rotrötor i ärter och åkerbönor. Vidare illustrerar vår sammanställning att odlingssystemet, speciellt växtföljden, är central för att hantera många patogener, ogräs och insekter. Särskilt för en del markburna patogener är långa odlingsuppehåll det enskilt viktigaste sättet att begränsa angrepp. Förändringar i hur grödorna odlas, såsom samodling eller etablering med reducerad markbearbetning, påverkar hela samhällen av skadegörare, men oftast studeras bara effekterna på en skadegörare åt gången, utan att hänsyn tas till eventuella samspelseffekter mellan olika skadegörare. Rapporten belyser också att det finns kunskapsluckor som behöver fyllas för att vi genom ett integrerat växtskydd ska få bästa möjliga effekt av direkt bekämpning mot skadegörare, till exempel utveckling av tillförlitliga prognosmetoder och/eller välgrundade bekämpningströsklar. Vi drar slutsatsen att en förväntat omfattande framtida odling av raps, åkerbönor, ärter och närbesläktade kål- och ärtväxter i Sverige, i ett förändrat klimat och med en begränsad tillgång till kemiska bekämpningsmedel, kommer att ställa växtskyddet inför stora utmaningar. För att möta dessa utmaningar kommer det krävas forskning som kan ta fram motståndskraftiga grödor, odlingssystem som missgynnar skadegörare samt kompletta strategier för integrerat växtskydd som kan hantera uppkomna skadegörarproblem genom behovsanpassad bekämpning med låg miljöbelastning.

Authors/Creators:Borgström, Pernilla and Jasarevic, Milena and Wallenhammar, Ann-Charlotte and Anderson, Peter and Friberg, Hanna and Larsson, Mattias and Lundin, Ola
Title:Växtskydd i raps, åkerbönor och ärter
Subtitle:kunskapsbehov och forskningsinriktningar
Year of publishing :2019
Number of Pages:74
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Fokusgruppen för avbrottsgrödor, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9668-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
H Protection of plants and stored products > H01 Protection of plants - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:växtskydd, patogener, svampsjukdomar, virussjukdomar, insektsskadegörare, viltskador, ogräs, raps, åkerbönor, ärter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100197
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100197
ID Code:16158
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:21 May 2019 13:58
Metadata Last Modified:21 May 2019 13:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits