Home About Browse Search
Svenska


Insekter på gröna tak

ett experiment med time lapse kameror

Haaland, Christine (2018). Insekter på gröna tak. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Denna studie undersökte förekomsten av insekter på gröna tak i Malmö. Studien är en del av projektet BiodiverCity. Inom detta projekt anlades en rad grönstrukturer i mer tättbebyggda områden i Malmö med syftet att öka den biologiska mångfalden och därmed bidra till en grönare och mer attraktiv stad. Att studera insekter på gröna tak ingår som en del av utvärderingen av projektet. Insekter studerades på nio tak i Malmö med 10 time lapse kameror (på ett tak installerades 2 kameror på olika delar av taket). En time lapse kamera ta ett visst antal bilder i fasta tidsintervaller under en viss tidsperiod och sätter bilderna ihop till en film (till exempel 1 bild per minut under en dag). Kamerorna användes för att testa metoden för insektobservationer, särskilt med tanke på att tillgängligheten till gröna tak delvis är begränsad. Användning av kameror skulle möjliggöra en jämförelse av olika tak vid samma tidsperioder och vid bra väderförhållande. Det är inte känt om metoden har används i detta syfte på gröna tak tidigare och skulle därför också testas som sådan. Syftet med studien var att kunna bidra med kunskap till anläggande av gröna tak för att främja biologisk mångfald av insekter. Det var två typer av gröna tak som studerades: biotoptak och Sedum-tak. Biotoptak har en artrikare vegetation, till exempel ängsvegetation. Arbetshypotesen innan starten av experimentet var att man på biotoptak skulle göra fler insektsobservationer och av flera arter än på Sedum-tak, och att den skillnaden skulle kunna kvantifieras.

Studien genomfördes under perioden juni till augusti 2017. De 10 kamerorna var i drift i 5 omgångar under ca 10 dagar per omgång. Vid 5 tillfällen var någon av kamerorna ur drift av olika andledningar. Under den tid kamerorna var i drift var de inställda på att ta en bild var 10e sekund. Det material som analyserades var 1 timme verklig tid per kamera och omgång, det vill säga 360 efterföljande bilder som 8-10 kameror tagit vid 5 olika tidspunkter under försöksperioden. Dessutom analyserades 5 minuters sekvenser tagna av en kamera under en dag när det var ljust.

Analysen av bilderna visade att 3528 insekter kunde observeras på bild. Det är viktigt att notera att metoden inte skiljer mellan samma eller olika individer, dvs samma individ kan ha registrerats flera gånger till exempel på efterföljande bildsekvenser. Av dessa insektsobservationer var 2240 (63%) humlor, 241 (7%) bin, 102 (3%) blomflugor, 12 fjärilar (0%) och 933 (26%) individer som inte kunde identifieras. Identifiering till artsnivå var oftast inte möjligt, men vissa humlor kunde identifieras som stenhumlor och liknande arter (n=806) eller jordhumlor (n=41) och liknande arter. Arbetshypotesen kunde inte bekräftas i och med att 2829 (80%) insektobservationer på bild var tagna av kameror som var installerade på Sedum-tak och 699 (20%) var tagna av kameror som var installerade på biotoptak. Phedimus (en fetbladsväxtart) var med marginal den mest attraktiva växten, 92% av alla insektobservationer gjordes på Phedimus (på Sedum tak och vid ett tillfället på en biotoptak tak där bara Phedimus blommade i sluten av säsongen). Artdiversiteten är svårt att bedöma i och med att en identifiering till artsnivå ofta inte var möjligt. Det verkade dock så att få olika humlearter observerades där stenhumlor (och liknande arter) var absolut dominerande. Fjärilar observerades bara vid två olika tillfällen på två olika tak. De bin som observerades såg för det mesta ut som honungsbin och inte solitärbin, men artbestämdes inte. Blomflugor observerades nästan enbart i juli och då nästan i lika stor omfattning på biotoptak som på Sedum-tak. Det var möjligt att se att det handlade om olika arter blomflugor, men inte om vilka. Analysen av kamerabilder tagna över en dag (5 minuters sekvens per timme) indikerar att det kan finnas olika aktivitetsmönster för olika insektgrupper.

För anläggande av gröna tak kan man dra slutsatsen att Phedimus är mycket mer attraktiv för de insektgrupper som observerades under experimentet än andra Sedum-arter. Phedimus verkar vara en mycket attraktiv näringsväxt för till exempel stenhumlor och också honungsbin. Blåeld som växer på biotoptak visade sig vara särskilt attraktiv för till exempel jordhumlor (och liknande arter) samt blomflugor. Artdiversiteten för insekter på de observerade taken verkar inte vara särskild hög, enligt vad som gick att bedöma med vald metod. För att uppnå störst möjlig mångfald på gröna tak är det viktigt att kombinera olika taktyper. Om man väljer ett Sedum-tak är ett tak med tjockare jordlager och som då inkluderar Phedimus är att föredra framför Sedum-tak med tunt jordlager med bara arter så som Sedum album.

Authors/Creators:Haaland, Christine
Title:Insekter på gröna tak
Subtitle:ett experiment med time lapse kameror
Year of publishing :2018
Number of Pages:29
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Movium, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X30 Life sciences
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Keywords:insekter, gröna tak, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-98859
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-98859
Alternative URL:http://www.movium.slu.se/partnerskap?article=partnerskapsprojekt-om-biologisk-mangfald-pa-grona-tak
ID Code:16171
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:07 Jun 2019 06:46
Metadata Last Modified:26 Apr 2021 13:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits