Home About Browse Search
Svenska


Rätt mängd stallgödsel optimerar odling av baljväxtgrönfoder i norra Sverige

Palmborg, Cecilia and Carlsson, Georg and Willberg, Sara and Huss-Danell, Kerstin (2019). Rätt mängd stallgödsel optimerar odling av baljväxtgrönfoder i norra Sverige. Umeå: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2019:4
[Report]

[img] PDF
273kB

Abstract

Gödslingsförsök med ärt/havre som samodlas till grönfoder utfördes under två säsonger på Röbäcksdalen i Umeå. År 2015 grodde havren dåligt och ärterna utgjorde 90 % av grödan. Då påverkades varken skörd eller proteinhalt av gödsling med ammoniumnitrat eller nötflytgödsel. År 2016 var mindre gynnsamt för ärten och ärterna utgjorde bara 25 % av grödan. Detta kan bero både på lågt pH i jorden och bättre uppkomst av havren 2016. Skördenivån eller proteinhalten påverkades inte av gödslingen med nötflytgödsel något av åren. År 2016 när havre dominerade blev skördenivån och proteinhalten i havren högre efter gödsling med 45-65 kg N som ammoniumnitrat än utan kvävegödsling. Kvävefixeringen per ha påverkades varken av gödsling med ammoniumnitrat eller nötflytgödsel, däremot var kvävefixeringen mycket högre 2015 (116 kg/ha) än 2016 (29 kg/ha). Proteinhalten, och stärkelsehalten var också mycket högre 2015 än 2016 tack vare den högre ärthalten. Grönfodret användes också i en inkubationsstudie tillsammans med vallfoder och kraftfoder. I en blandning av 30 % vallfoder, 30 % ärt/ havre från 2015 och 40 % korn uppmättes högre mängd användbart råprotein i tunntarmen än när vallfoder eller ärt/havrefoder från 2015 blandades med bara korn. Denna positiva interaktion mellan vallfoder och ärt/havre uppnåddes inte 2016 när havren dominerade. Ammonium- och nitrathalterna i jorden ned till 90 cm djup strax efter skörd och i slutet av oktober var inte förhöjda efter gödsling med 65 kg ammoniumnitrat eller 40 ton flytgödsel per ha jämfört med ogödslade kontroller. Vi drar slutsatserna att grödan varken behöver gödslas med mineralkväve eller stallgödselkväve, men att gödsling med stallgödsel inte heller ger större risk för utlakning av kväve.Gödslingsförsök med ärt/havre som samodlas till grönfoder utfördes under två säsonger på Röbäcksdalen i Umeå. År 2015 grodde havren dåligt och ärterna utgjorde 90 % av grödan. Då påverkades varken skörd eller proteinhalt av gödsling med ammoniumnitrat eller nötflytgödsel. År 2016 var mindre gynnsamt för ärten och ärterna utgjorde bara 25 % av grödan. Detta kan bero både på lågt pH i jorden och bättre uppkomst av havren 2016. Skördenivån eller proteinhalten påverkades inte av gödslingen med nötflytgödsel något av åren. År 2016 när havre dominerade blev skördenivån och proteinhalten i havren högre efter gödsling med 45-65 kg N som ammoniumnitrat än utan kvävegödsling. Kvävefixeringen per ha påverkades varken av gödsling med ammoniumnitrat eller nötflytgödsel, däremot var kvävefixeringen mycket högre 2015 (116 kg/ha) än 2016 (29 kg/ha). Proteinhalten, och stärkelsehalten var också mycket högre 2015 än 2016 tack vare den högre ärthalten.

Grönfodret användes också i en inkubationsstudie tillsammans med vallfoder och kraftfoder. I en blandning av 30 % vallfoder, 30 % ärt/ havre från 2015 och 40 % korn uppmättes högre mängd användbart råprotein i tunntarmen än när vallfoder eller ärt/havrefoder från 2015 blandades med bara korn. Denna positiva interaktion mellan vallfoder och ärt/havre uppnåddes inte 2016 när havren dominerade.

Ammonium- och nitrathalterna i jorden ned till 90 cm djup strax efter skörd och i slutet av oktober var inte förhöjda efter gödsling med 65 kg ammoniumnitrat eller 40 ton flytgödsel per ha jämfört med ogödslade kontroller. Vi drar slutsatserna att grödan varken behöver gödslas med mineralkväve eller stallgödselkväve, men att gödsling med stallgödsel inte heller ger större risk för utlakning av kväve.

Authors/Creators:Palmborg, Cecilia and Carlsson, Georg and Willberg, Sara and Huss-Danell, Kerstin
Title:Rätt mängd stallgödsel optimerar odling av baljväxtgrönfoder i norra Sverige
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Fertilisation experiments using pea/oat intercropped to green fodder were made at Röbäcksdalen in Umeå. The first year, 2015 the oat did not germinate well and the pea content was 90%. The second year, 2016, conditions were less favourable for the pea and the pea content was only 25%. This could be due to both a lower soil pH and better germination of oat in 2016. Yield and protein content in oat were positively correlated to fertilisation level of ammonium nitrate in 2016. Neither yield nor protein content were affected by fertilization with cattle slurry any of the years. Nitrogen fixation per ha was not affected by any of the fertilization treatments. However the nitrogen fixation was much higher in 2015 (116 kg/ha) than in 2016 (29 kg/ha) thanks to the high pea content.

The green fodder was also used in an incubation study together with grass/clover silage and concentrate. A mixture with 30% grass/clover silage, 30% pea/oat from 2015 and 40% barley had a higher content of utilizable raw protein in the small intestine than mixtures of either grass clover silage or pea/oats mixed with 40% barley. This positive interaction between the roughages was not reached with green fodder from 2016 when the oats dominated.

Ammonium and nitrate concentrations in the soil down to 90 cm after harvest and in the end of October were not elevated after fertilization with either ammonium nitrate or cattle slurry compared to the unfertilized control. We conclude that pea/oat harvested as green fodder does not need nitrogen fertilization but the risk of nitrogen leaching is not elevated after application of up to 40 ton per ha of cattle slurry.

Series Name/Journal:Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Year of publishing :2019
Number:2019:4
Number of Pages:18
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
P Natural resources > P35 Soil fertility
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:grönfoder, ärt/havre, gödsling, odling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100315
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100315
ID Code:16183
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:29 May 2019 13:34
Metadata Last Modified:10 Jun 2019 19:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits