Home About Browse Search
Svenska


Dietary fibre and phenolic compounds in broccoli (Brassica oleracea Italica group) and kale (Brassica oleracea Sabellica group)

a literature study about the potential uses of side streams

Berndtsson, Emilia (2019). Dietary fibre and phenolic compounds in broccoli (Brassica oleracea Italica group) and kale (Brassica oleracea Sabellica group). Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory paper at the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science ; 2019:1
[Report]

[img] PDF
9MB

Abstract

This introductory paper reviews potential uses of side streams obtained from the production of broccoli and kale. Here, it becomes clear that of these two products, large quantities are available, which are not consumed today although these side streams have properties making them of interest for future food consumption. Material left as unharvested side streams on field are normally not included in the definitions of food waste or food loss. Such materials are also less well studied as compared to other food waste/losses, contributing to difficulties to approximate the total amount of this underutilised resource.

In fact, the major part of the biomass in the broccoli and kale production is not ending up as edible produce for the consumers, but instead as waste or side streams. Thus, the potential is considerable for use of this biomass to extract functional ingredients or as a raw material source for production of health beneficial food products. Both broccoli and kale have been shown to have high levels of bioactive compounds, e.g. phenolic compounds, and dietary fibre, which makes them interesting for the production of functional food or novel food products. However, the distinctive taste of broccoli and kale is an issue, restricting addition to food products to a low percentage, to secure that the undesirable taste is successfully masked. Another challenge is the impact on the texture that the vegetable powder made from these side streams might have on the product.

Generally, intake of dietary fibre and bioactive compounds are positive for human health, contributing with e.g. effects of lowering the risk of developing certain cancer forms. The present introductory paper presents a short overview of the development of the definition of dietary fibre, as well as some information related to their chemical composition and health effects. Similar information is given for the different groups of phenolic compounds. This literature study indicates clear opportunities for using broccoli and kale in the production of health beneficial food, even though more studies are needed to fully evaluate the most efficient and consumer acceptable use.

Authors/Creators:Berndtsson, Emilia
Title:Dietary fibre and phenolic compounds in broccoli (Brassica oleracea Italica group) and kale (Brassica oleracea Sabellica group)
Subtitle:a literature study about the potential uses of side streams
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Denna introduktionsuppsats presenterar den potentiella användningen av sidoströmmar från produktionen av broccoli och grönkål. Det står klart att stora kvantiteter av dessa grödor är tillgängliga, kvantiteter som idag inte konsumeras men som har egenskaper som gör dem intressanta för en framtida matkonsumtion. Material som lämnas som oskördade sidoströmmar på fältet räknas normalt inte in i definitionerna av matsvinn och matavfall. Detta material är även mindre välstuderat jämfört med andra typer av matsvinn och matavfall, vilket bidrar till svårigheter att uppskatta den totala mängden av denna underutnyttjade resurs.

Faktum är att den största delen av biomassan i broccoli- och grönkålsproduktion inte kommer att användas som ätbara produkter som når konsumenterna, utan kommer istället att bli svinn eller sidoströmmar. Därmed finns det en betydande potential för denna biomassa att användas för att extrahera funktionella ingredienser eller som råmaterial för att producera hälsofrämjande livsmedel. Både broccoli och grönkål har visats innehålla höga halter av bioaktiva ämnen, exempelvis fenoliska ämnen och kostfibrer, vilket gör dem intressanta för produktion av funktionella livsmedel eller nya livsmedelsprodukter. Dock kan den distinkta smaken av broccoli och grönkål vara ett hinder, vilket kan begränsa tillsatsen till låga procenthalter såvida inte den oönskade smaken är framgångsrikt maskerad. En annan utmaning är den påverkan på konsistens som ett grönsakspulver från dessa sidoströmmar kan ha på produkten.

Generellt är ett intag av kostfibrer och bioaktiva ämnen positiva för hälsan och bidrar med effekter som att minska risken för att utveckla vissa cancerformer. Denna introduktionsuppsats ger en överblick av utvecklingen av definitionen av kostfibrer samt information relaterad till kostfibrers kemiska uppbyggnad och effekt på hälsan. Liknande information presenteras för de olika grupperna av fenoliska ämnen. Denna litteraturstudie visar på att finns möjligheter att använda broccoli och grönkål i produktionen av hälsofrämjande livsmedel, även om fler studier är nödvändiga för att till fullo kunna utvärdera det mest effektiva och konsumentaccepterade användningsområdet.

Series Name/Journal:Introductory paper at the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science
Year of publishing :2019
Number:2019:1
Number of Pages:53
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science, Swedish University of Agricultural Sciences
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
Q Food science > Q01 Food science and technology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Food Science
Keywords:dietary fibre, phenolic compounds, side streams, broccoli, kale, food loss, food waste
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100248
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100248
ID Code:16184
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:31 May 2019 09:15
Metadata Last Modified:31 May 2019 09:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits