Home About Browse Search
Svenska


Kvädöfjärden, Egentliga Östersjön, 1981–2018

Mustamäki, Noora and Olsson, Jens and Franzén, Fredrik and Förlin, Lars and Larsson, Åke and Parkkonen, Jari and Faxneld, Suzanne and Danielsson, Sara and Ek, Caroline (2019). Kvädöfjärden, Egentliga Östersjön, 1981–2018. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad från integrerad kustfiskövervakning ; 2019:3
[Factsheet]

[img] PDF
631kB

Abstract

Den integrerade kustfiskövervakningen i Kvädöfjärden har visat på minskande fångster av abborre och rovfisk sedan 2002, men den varma sommaren 2018 vände trenden med en relativt hög fångst av abborre och även gös. Abborrens och tånglakens längd vid ålder har ökat över tid, men konditionen hos tånglakehonor har försämrats. Andelen onormala yngel hos tånglaken har varierat mellan åren, men var relativt hög under 2018.

Hälsotillståndet hos abborre och tånglake är negativt påverkat. Samtidigt är halterna av de flesta analyserade miljögifterna relativt låga med nedåtgående eller oförändrade trender, med undantag av kadmium och kvicksilver. Liknande förändringar har även observerats i de andra referensområdena för kustfisk och kan tyda på att det är fråga om en likartad och generell påverkan på fiskens hälsa längs våra kuster.

Det är oroande att abborrens och tånglakens hälsotillstånd har försämrats i ett referensområde som anses vara relativt opåverkat av direkt mänsklig aktivitet. Det är därför angeläget att klarlägga om det är okända miljögifter, kända miljögifter som inte övervakas idag, eller andra miljöfaktorer som orsakar fiskens försämrade hälsa.

Authors/Creators:Mustamäki, Noora and Olsson, Jens and Franzén, Fredrik and Förlin, Lars and Larsson, Åke and Parkkonen, Jari and Faxneld, Suzanne and Danielsson, Sara and Ek, Caroline
Title:Kvädöfjärden, Egentliga Östersjön, 1981–2018
Series Name/Journal:Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
Year of publishing :2019
Number:2019:3
Number of Pages:6
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:integrerad kustfiskövervakning, kustfisk, Kvädöfjärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100598
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100598
Alternative URL:https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/k-lab/provfiske-vid-kusten/faktablad/2019/faktablad-kvadofjarden-2019.3.pdf
ID Code:16212
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:18 Jun 2019 11:00
Metadata Last Modified:18 Jun 2019 11:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits