Home About Browse Search
Svenska


Torhamn, södra Egentliga Östersjön, 2002–2018

Mustamäki, Noora and Olsson, Jens and Holliland, Per and Yngwe, Rickard and Förlin, Lars and Larsson, Åke and Parkkonen, Jari and Faxneld, Suzanne and Danielsson, Sara and Ek, Caroline (2019). Torhamn, södra Egentliga Östersjön, 2002–2018. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad från integrerad kustfiskövervakning ; 2019:4
[Factsheet]

[img] PDF
3MB

Abstract

Den integrerade kustfiskövervakningen i Torhamn visade inga stora förändringar över tid i fisksamhällets sammansättning och struktur, eller i abborrens tillväxt. Den främmande arten svartmunnad smörbult har påträffats i låga tätheter i provfisket sedan 2015. Sill har ökat i förekomst, medan sarv, id och gädda har minskat.

Hälsotillståndet hos abborre i Torhamn har blivit sämre. Inverkan på abborrens hälsotillstånd talar för att fisken är exponerad för något eller några kemiska ämnen. Liknande förändringar har även observerats i de andra referensområdena för kustfisk, och kan tyda på att det är fråga om en likartad och generell inverkan på fiskens hälsa längs våra kuster.

Det är oroande att abborrens hälsotillstånd har försämrats i ett referensområde som anses vara relativt opåverkat av direkt mänsklig aktivitet. Det är därför angeläget att klarlägga om det är okända miljögifter, kända miljögifter som inte övervakas idag, eller andra miljöfaktorer som orsakar den försämrade hälsan hos abborren.

Authors/Creators:Mustamäki, Noora and Olsson, Jens and Holliland, Per and Yngwe, Rickard and Förlin, Lars and Larsson, Åke and Parkkonen, Jari and Faxneld, Suzanne and Danielsson, Sara and Ek, Caroline
Title:Torhamn, södra Egentliga Östersjön, 2002–2018
Series Name/Journal:Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
Year of publishing :2019
Number:2019:4
Number of Pages:4
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:integrerad kustfiskövervakning, Torhamn, nationell miljöövervakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100599
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100599
Alternative URL:https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/k-lab/provfiske-vid-kusten/faktablad/2019/faktablad-torhamn-2019.4.pdf
ID Code:16213
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:18 Jun 2019 10:05
Metadata Last Modified:18 Jun 2019 10:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits