Home About Browse Search
Svenska


Expeditionsrapport för 2017 års fiskäggundersökning i Bohusläns skärgårds- och fjordområden

Svensson, Filip and Svenson, Anders and Jakobsson, Peter and Thorvaldsson, Baldvin and Wernbo, Anders and Öresland, Vidar and Wennhage, Håkan (2019). Expeditionsrapport för 2017 års fiskäggundersökning i Bohusläns skärgårds- och fjordområden. Lysekil: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2019:12
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

I äggundersökningen i Bohusläns skärgårds- och fjordområde som genomfördes under tre veckor (v. 9, 14 och 17) våren 2017 kunde ägg från total 16 olika fiskarter identifieras med hjälp av så kallade genetiska streckkodsmarkörer. Provtagningsområdet sträckte sig inomskärs från Smögen i norr till Marstrand i söder. Tidiga stadier av fiskägg (stadie Ia-Ib), som indikation på eventuell lokal lek identifierades för arterna: torsk, lerskädda, sandskädda, rödspätta, skarpsill och skrubbskädda. Ägg från ytterligare två torskfiskar - vitling och bleka kunde identifieras dock utan att specifika äggstadier kunde bestämmas. Största koncentrationen av torskägg (alla stadier) hittades utanför Brofjorden samt i Gullmarsfjorden och runt ön Lyr mellan Orust och Tjörn. Tidiga stadier av torskägg (stadie Ia-Ib) hittades framförallt utanför Brofjorden och runt ön Lyr. Plattfiskägg hittades över hela provtagningsområdet dock med en viss koncentration av ägg från rödspätta i och utanför Brofjorden.

Authors/Creators:Svensson, Filip and Svenson, Anders and Jakobsson, Peter and Thorvaldsson, Baldvin and Wernbo, Anders and Öresland, Vidar and Wennhage, Håkan
Title:Expeditionsrapport för 2017 års fiskäggundersökning i Bohusläns skärgårds- och fjordområden
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

In the egg survey conducted over three weeks (week 9, 14 and 17) in archipelago and fjord areas of Bohuslän during the spring of 2017 eggs from a total of 16 different fish species could be identified using genetic barcode markers. The surveyed area stretched from the island of Smögen in the north to the island of Marstrand in the south. Early stage fish eggs (stage Ia-Ib), as an indication of possible local spawning were identified for the species: cod, long rough dab, dab, plaice, sprat and flounder. Eggs from two other gadoids – whiting and pollack could also be identified, however, no specific egg stage could be determined for these species. Largest concentration of cod eggs (all stages) was found outside the Brofjord and inside the Gullmarsfjord as well as around the island of Lyr in between Orust and Tjörn. Early stage cod eggs (stage Ia-Ib) was mostly found outside the Brofjord and around Lyr. Flatfish eggs were generally found all over the surveyed area, but eggs from plaice were to some extent concentrated inside and outside of the Brofjord.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2019
Number:2019:12
Number of Pages:22
Place of Publication:Lysekil
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9675-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
Keywords:fiskägg, lokala bestånd, lek, torsk, äggstadie, genetisk analys, genetisk streckkod
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100663
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100663
ID Code:16225
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:25 Jun 2019 10:33
Metadata Last Modified:23 Jul 2020 09:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits