Home About Browse Search
Svenska


Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel)

årssammanställning 2017

Nanos, Therese and Kreuger, Jenny (2019). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2019:1
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Rapporten presenterar resultat från miljöövervakningen av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten, sediment, nederbörd och luft för undersökningsåret 2017.

I ytvattenproverna påträffades sammanlagt 84 olika substanser vid ett eller flera tillfällen. Flest antal substanser påträffades i vattendragen från Halland och Skåne, som också är den region i Sverige där användningen är som störst. Den sammanlagda halten av växtskyddsmedel i ytvattenproverna varierade under året, och förhöjda halter uppmättes vid några tillfällen i Skåne under våren och i Östergötland och Halland under hösten. Andelen prover med fynd som översteg någon substans riktvärde var 36 % och totalt påträffades 18 substanser över sitt riktvärde. Diflufenikan var den substans som påträffades flest gånger över sitt riktvärde (0,01 µg/l) och är även den substans som oftast påträffats över sitt riktvärde under hela perioden 2002 - 2017 (i ca 14 % av proven).

I grundvattenproverna från de fyra typområdena påträffades totalt 19 enskilda substanser. Flest enskilda substanser påträffades i Hallands typområde. Resultaten från provtagningen av grundvatten visar inga överskridanden av bedömningsgrunden för summahalt i grundvatten på 0,5 µg/l. Däremot överskreds bedömningsgrunden för halt av en enskild substans på 0,1 µg/l i ett par prover från Halland. Den rikliga nederbörden hösten 2017 i Halland efter en relativt torr sommar innebär att det kan uppstå korta pulser med snabb transport genom sprickor i jorden ner till det ytliga grundvattnet av substanser som normalt inte påträffas i grundvattenprover.

I luft- och nederbördsprover påträffades upp till 62 enskilda substanser. Prosulfokarb påträffades i högst halter, främst under hösten och tidig vinter. Vinterprovtagning 2017/2018 visade att ett stort antal växtskyddsmedel förekommer i luft och nederbörd under hela eller stora delar av vintern.

Authors/Creators:Nanos, Therese and Kreuger, Jenny
Title:Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel)
Subtitle:årssammanställning 2017
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2019
Number:2019:1
Number of Pages:101
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Keywords:bekämpningsmedel, växtskyddsmedel, ytvatten, grundvatten, sediment, nederbörd, regnvatten, luft, atmosfärisk deposition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-101587
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-101587
ID Code:16332
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:18 Sep 2019 08:40
Metadata Last Modified:19 Sep 2019 08:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits