Home About Browse Search
Svenska


Slutrapport: rörelse, aktivitet, hemområden och landskapsutnyttjande av GPS-älgarna i Svappavaara, 2016-2019

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Saitzkoff, Roland and Singh, Navinder and Granerot, Erik and Jatko, Marcus and Ericsson, Göran (2019). Slutrapport: rörelse, aktivitet, hemområden och landskapsutnyttjande av GPS-älgarna i Svappavaara, 2016-2019. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2019:2
[Report]

[img] PDF
13MB

Abstract

Upp mot 84 % av de GPS-märkta älgarna var vandringsälgar och 14 % var stationära. Som förväntat ser vi skillnader mellan olika älgindivider vad gäller hur långt de förflyttar sig och när de börjar och avslutar sina säsongsvandringar. Medelavståndet mellan vinter- och sommarområdet var 30 km. Älgkorna vandrade längre än tjurarna. I medel började älgarna sin vårvandring i slutet av april och började återvända mot sina vinterområden i slutet av oktober. Upp mot 60 % respektive 90 % av alla älgar hade börjat sin vandring tillbaka till vinterområdet i oktober respektive november och drygt 50 % respektive 80 % hade avslutat sin vandring i november respektive december. För båda könen observerade vi förflyttningar mot slutet av sommaren inför brunstperioden. Hemområdesstorleken för älgar i Svappavaara är något större än i andra områden i Norrbottens inland vilket kan vara ett tecken på något sämre tillgång till foderrika livsmiljöer. Andel produktiv skogsmark och icke skogsmark ligger på 29 % respektive 53 % i Svappavaara. Våtmark och barrskog är de dominerande livsmiljöerna i området som tillsammans utgör mer än hälften av alla tillgängliga livsmiljöer. Älgarnas hemområden speglar i stora drag vilka livsmiljöer som finns tillgängliga. Älgarna varierade sin livsmiljöanvändning lite över dygnet, med en tydlig variation över året. Barrskog används mycket mellan september och april, under sommaren ökade älgarna sin tid i våtmarker, samt att de rörde sig mer i löv- och blandskog. Ungskog användes mer från sen höst till mars/april. Älgarna använde i stor sett livsmiljöer i förhållande till tillgänglighet. Undantag är ungskog dit älgarna sökte sig under vintern mer än vad de finns i området, medan de använde våtmarker, buskar, återplanterad skog och hyggen mindre än vad de fanns nästan året om. Skogar med höjd 0.5-5 meter är viktiga under hela året och under hösten sökte sig älgarna mer till skogar med växthöjd 5-45 meter.

Authors/Creators:Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Saitzkoff, Roland and Singh, Navinder and Granerot, Erik and Jatko, Marcus and Ericsson, Göran
Title:Slutrapport: rörelse, aktivitet, hemområden och landskapsutnyttjande av GPS-älgarna i Svappavaara, 2016-2019
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Year of publishing :2019
Number:2019:2
Number of Pages:25
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Fish and Wildlife Management
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:rörelse, fördelning, livsmiljö, överlevnad, reproduktion, aktivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-101906
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-101906
ID Code:16374
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 Oct 2019 10:50
Metadata Last Modified:09 Oct 2019 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits