Home About Browse Search
Svenska


Building knowledge for a forage breeding program on native Festuca species in the highlands of Bolivia

Ustariz Olivera, Karina Rossio (2019). Building knowledge for a forage breeding program on native Festuca species in the highlands of Bolivia. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-7760-470-9
eISBN 978-91-7760-471-6
[Doctoral thesis]

[img] PDF
2MB

Abstract

Native grasses constitute the most important source of feed for camelids, sheep and cattle in the highlands of Bolivia, where the genus Festuca is one of the major feed components. The two most important species of this region are F. dolichophylla J. Presl (known as “chilliwa”) and F. orthophylla Pilg (known as “iru ichu”). This research aimed to investigate the phylogenetic relationships within the Festuca genus from the highlands of Bolivia, to evaluate the genetic diversity using EST-SSR markers and to assess the nutritional value for its use in breeding and conservation. The phylogenetic analysis, which was based on sequences derived from nuclear (ITS, CEN, Acc1) and chloroplast DNA (matK) regions, revealed that the Bolivian Festuca species derived from a common ancestor of the fine-leaved lineage of the Festuca sub-genus. In addition, Bolivian fescues where all grouped together, thus indicating that they belong to the American clade II of the Loliinae subtribe. The evaluation of genetic diversity performed using 12 EST-SSR markers in 43 populations indicated absence of clear population structure. However, four primer-pairs (FES 04, FES 13, FES 24 and NFA 142) were at the top in their polymorphism and gene diversity indicating the putative use of them in future population genetic analysis. Moreover, they could be helpful in pursuing the development of effective conservation management strategies for native and endangered Festuca species in Bolivia. The assessment of the mineral composition, protein, ash and cellulose contents, which were determined in 11 Bolivian Festuca ecotypes and 2 cultivars from Argentina, revealed as candidates for genetic improvement, the accessions 29, 10, 21, 32, 38 and 23 due to their high protein, Ca, Mg and P contents. The result generated in this work represents the starting material to develop a forage breeding program of the Festuca species in Bolivia as well as develop strategies for ex situ and in situ germplasm conservation.

Authors/Creators:Ustariz Olivera, Karina Rossio
Title:Building knowledge for a forage breeding program on native Festuca species in the highlands of Bolivia
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Inhemska gräs utgör den huvudsakliga foderkällan för kamelider, får och nötkreatur på höglandet i Bolivia, där släktet Festuca (svinglar) är en av de viktigaste foderkomponenterna. De två viktigaste arterna av släktet i regionen är F. dolichophylla J. Presl (känd som "chilliwa") och F. orthophylla Pilg (känd som "iru ichu"). Denna forskning syftar till att undersöka de fylogenetiska släktskapen inom Festuca från höglandet i Bolivia, att utvärdera den genetiska mångfalden med hjälp av EST-SSRmarkörer och att bedöma näringsvärdet för dess användning i förädlingsarbete och bevarande. Den fylogenetiska analysen, som baserades på sekvenser från regioner i nukleärt DNA (ITS, CEN, Acc1) och kloroplast-DNA (matK), visade att de bolivianska Festuca-arterna härrör från en gemensam förfader till den smalbladiga undergruppen (subg.) Festuca . Dessutom grupperar alla bolivianska svinglar tillsammans, vilket indikerar att de tillhör den amerikanska clade II i subtribus Loliinae. Studierna i genetisk mångfald utfördes med 12 EST-SSR-markörer i 43 populationer och indikerade frånvaro av en tydlig populationsstruktur. Fyra primer-par (FES 04, FES 13, FES 24 och NFA 142) visade den högsta polymorfismen och kan användas i framtida populationsgenetiska analyser. Dessutom kan de vara till hjälp vid utvecklingen av effektiva bevarandestrategier för inhemska och hotade Festuca-arter i Bolivia. Från studierna i mineralsammansättning, protein, ask och cellulosainnehåll, som bestämdes hos 11 bolivianska Festuca-ekotyper och två sorter från Argentina, kunde flera kandidater för genetisk förbättring identifieras. Accessionerna 29, 10, 21, 32, 38 och 23 har ett högt innehåll av protein, Ca, Mg och P. Resultatet från detta arbete kan användas som utgångsmaterial för att utveckla ett förädlingsprogram av nya fodergrödor från släktet Festuca i Bolivia samt utveckla strategier för bevarande av ex situ och in situ.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2019
Number:2019:76
Number of Pages:58
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IUstariz Karina*, Geleta Mulatu, Hovmalm P. Helena, Gutierrez Franz, Rojas Beltrán Jorge A, Ortiz Rodomiro. Phylogenetic study of Festuca species from the highlands of Bolivia based on DNA sequences derived from nuclear and chloroplast DNA regions (manuscript)
IIUstariz Karina*, Geleta Mulatu, Hovmalm P. Helena, Gutierrez Franz, Rojas Beltrán Jorge A, Ortiz Rodomiro. Analysis of genetic diversity in Bolivian fescue populations using EST-SSR markers (submitted)
IIIUstariz Karina*, Geleta Mulatu, Hovmalm P. Helena, Gutierrez Franz, Rojas Beltrán Jorge A, Ortiz Rodomiro (2019). Mineral composition and nutritive value of Festuca ecotypes originated from the highland region of Bolivia and cultivars from Argentina. Australian Journal of Crop Science. doi: 10.21475/ajcs.19.13.10.p1889
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Department of Plant Breeding, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-470-9
ISBN for electronic version:978-91-7760-471-6
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F30 Plant genetics and breeding
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 404 Agricultural Biotechnology > Genetics and Breeding
Keywords:EST-SSR, Festuca, Genetic diversity, Nutritional value, Phylogeny
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102453
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102453
ID Code:16423
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:05 Nov 2019 10:05
Metadata Last Modified:05 Nov 2019 10:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits