Home About Browse Search
Svenska


Trophic resource use and partitioning in multispecies ungulate communities

Spitzer, Robert (2019). Trophic resource use and partitioning in multispecies ungulate communities. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:73
ISBN 978-91-7760-464-8
eISBN 978-91-7760-465-5
[Doctoral thesis]

[img] PDF - Published Version
6MB

Abstract

Over the past decades, ungulates across the northern hemisphere have been expanding in range and numbers. This has raised concerns about their impacts, particularly on shared resources with humans, e.g., timber trees. Understanding how different ungulate species use trophic resources is therefore a crucial component of managing their populations.

In this thesis, I synthesized data from the literature and used faecal DNA metabarcoding to investigate diets and patterns of resource partitioning for ungulate communities in Sweden and at the European scale. I also evaluated the reliability of dung morphometry for identifying ungulate species. I found that species identification of faecal pellets is difficult where similar-sized ungulates coexist which questions the reliability of pellet counts as a monitoring technique in such systems. Dung morphometry could, however, clearly distinguish moose from the smaller deer species. Across Europe, average diets of the four main deer species fit well with predictions by Hofmann’s hypothesis of ruminant feeding types. Red and fallow deer (mixed feeders) showed larger dietary plasticity than moose and roe deer (browsers). In Sweden, red and fallow deer adopted a more browser-like diet with high proportions of woody plant species in their diet. Dietary niche width was lowest for moose and highest for fallow deer but varied only little across seasons. Ericaceous shrubs like Vaccinium spp. comprised a major component in the diet of all four deer species. Intraspecific dietary overlap for moose was higher than dietary overlap with either of the smaller deer species. Moose diets also contained larger proportions of Scots pine Pinus sylvestris than those of the other deer species. In areas with high densities of the smaller deer, moose, but not the other deer species, consumed more pine and less Vaccinium spp. Feeding competition from the smaller deer species over Vaccinium spp. may drive moose towards increased browsing on pine, thereby exacerbating the forestry-moose conflict.

For the mitigation of this conflict, managing important food items like Vaccinium spp. and the populations of smaller deer species may be of equal or greater importance than a simple reduction in the number of moose.

Authors/Creators:Spitzer, Robert
Title:Trophic resource use and partitioning in multispecies ungulate communities
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Under de senaste decennierna har stammarna av klövvilt vuxit på norra halvklotet, samtidigt som arterna utökat sina utbredningsområden. Parallellt har oron för negativa effekter av klövvilt ökat. Kunskap om hur olika klövvilt utnyttjar tillgängligt foder är central för att kunna förvalta klövviltstammar i förhållande till varandra och till jord- och skogsbruk.

I den här avhandlingen har jag undersökt vad älg, rådjur, kronhjort och dovhjort äter under året i olika typer av landskap i Sverige och Europa, och hur hjortarterna påverkar varandra genom sina foderval. Jag kombinerar litteraturstudier om europeiska klövviltsdieter med egna analyser av DNA-rester i viltets spillning för att generera kunskap om foderutnyttjande i olika klövviltssamhällen. Med DNA-metoder visar jag också att bestämning av arttillhörighet vid spillningsinventeringar är svårt när djurarterna har liknande kroppsstorlek, men att det är möjligt att skilja spillning från älg och från våra mindre hjortvilt.

Litteraturen visar att dieterna för Europas fyra huvudsakliga hjortvilt överensstämmer väl med Hofmanns hypotes om idisslartyper. Kron- och dovhjort (selektiva blandätare) visade större flexibilitet i sina foderval jämfört med rådjur och älg (kvistbetare). Enligt mina DNA analyser utnyttjade svenskt kron- och dovvilt en större andel vedartad växtlighet än vad de gör i Centraleuropa. Nischbredden på dieten var lägst för älg och högst för dovhjort, med liten variation mellan säsongerna. Älgens diet skiljde sig från de övriga hjortarna, som hade mer överlappande dieter. Ris av släktet Vaccinium (blåbär, lingon, odon) utgjorde en stor andel av födan för alla fyra hjortarter som undersöktes. Tall, Pinus sylvestris, utgjorde dock bara vanlig föda för älg. I områden med höga tätheter av de mindre hjortarterna åt älgen mindre Vaccinium och mer tall, medan motsvarande mönster saknades för de mindre arterna.

Detta antyder att födokonkurrens kan tvinga älgen att utnyttja tall i större utsträckning och därmed orsakar större konflikter med skogsbruket. För att minska dem kan det vara mer effektivt att förvalta viktiga foderarter och de mindre hjortarna, än att enbart fokusera på att reglera älgstammen.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2019
Number:2019:73
Number of Pages:121
Papers/manuscripts:
NumberReferences
ISpitzer, R.*, Felton, A., Landman, M., Singh, N.J., Widemo, F., Cromsigt, J.P.G.M. A dietary view on Europe’s ungulate revival: Applying Hofmann’s ruminant diversification hypothesis to 50 years of ungulate diets in Europe. (manuscript)
IISpitzer, R.*, Churski, M., Felton, A., Heurich, M., Kuijper, D.P.J., Landman, M., Rodriguez, E., Singh, N.J., Taberlet, P., van Beeck Calkoen, S.T.S., Widemo, F., Cromsigt, J.P.G.M. (2019). Doubting dung: eDNA reveals high rates of misidentification in diverse European ungulate communities. European Journal of Wildlife Research, 65:28
IIISpitzer, R.*, Felton, A., Landman, M., Singh, N.J., Widemo, F., Cromsigt, J.P.G.M. Patterns of trophic resource use and partitioning along gradients of land-use and deer density in a Swedish multi-species ungulate community. (manuscript)
IVSpitzer, R.*, Coissac, E., Felton, A., Fohringer, C., Landman, M., Singh, N.J., Taberlet, P., Widemo, F., Cromsigt, J.P.G.M. Small shrubs with large importance? Competition over Vaccinium spp. might drive resource partitioning between moose (Alces alces) and smaller deer in a Swedish multi-species ungulate system. (manuscript)
Place of Publication:Umeå
Publisher:Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-464-8
ISBN for electronic version:978-91-7760-465-5
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:DNA metabarcoding, ungulates, dung morphometry, dietary overlap, resource partitioning, multispecies management, moose Alces alces, roe deer Capreolus capreolus, red deer Cervus elaphus, fallow deer Dama dama
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102570
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102570
ID Code:16431
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:14 Nov 2019 12:49
Metadata Last Modified:21 Jun 2022 08:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits