Home About Browse Search
Svenska


Peste des petits ruminants virus—in the field and in the host

Torsson, Emeli (2019). Peste des petits ruminants virus—in the field and in the host. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-7760-478-5
eISBN 978-91-7760-479-2
[Doctoral thesis]

[img] PDF
14MB

Abstract

Sheep and goats are one of the most important sources of food and income for many people around the world. They are especially important among vulnerable groups in Africa and Asia who may depend solely on them for their livelihood. The disease peste des petits ruminants (PPR) mainly affects domestic sheep and goats, and is caused by the highly contagious PPR virus (PPRV). PPRV is currently the goal of a control and eradication program launched by the Food and Agriculture Organ of the United Nations (FAO) and the World Organization for Animal Health (OIE). This thesis has explored aspects of PPR with the hope of helping the eradication effort. Among other things, the thesis has looked at prevalence and risk factors for PPRV, development of better diagnostic methods, and studied the virus-host interactions.

The prevalence and risk factors for infection among sheep and goats in Tanzania was studied during two years. PPRV circulated with a prevalence of 49.3% in 2014 and 10.0% in 2015. The main risk factors for the animals were being female and increasing age. Interaction with wildlife was also evaluated as a risk factor, but did not lead to increased infection. The transport of serum samples was improved by validating the use of filter papers in a commercial cELISA. By adjusting the cut-off for a positive result, filter papers were a viable option for transport with unreliable cold-chains.

Long transports are also a problem in molecular diagnosis, as the sensitive nucleic acid may degrade. A protocol was developed for a field-adapted full genome sequencing of PPRV. A portable miniPCR and a minION sequencing device, allow analysis at the disease outbreak or in a minimally equipped laboratory. A genetic marker of 255 nucleotides is commonly used for molecular epidemiology, but use of the full genome allows more precise tracing of the infection and viral evolution.

A major symptom of PPR is a severe immunosuppression, mainly produced by the PPRV C and V proteins. The effects of these proteins were studied on the type I and II interferon (IFN) signaling pathways. The V protein was a strong inhibitor of both pathways, whereas the C protein inhibited the type I pathway, but stimulated the type II.

Authors/Creators:Torsson, Emeli
Title:Peste des petits ruminants virus—in the field and in the host
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Får och getter är en av de viktigaste källorna till mat och inkomst för många människor
runt om i världen. De är särskilt viktiga bland utsatta grupper i Afrika och Asien som kan
vara beroende av dem för försörjning. Sjukdomen peste des petits ruminants (PPR)
drabbar främst får och getter och orsakas av det mycket smittsamma PPR-viruset
(PPRV). PPRV är för närvarande fokus för ett kontroll- och utrotningsprogram som
lanserats av FN:s livsmedels- och jordbruksorgan (FAO) och Världsorganisationen för
djurhälsa (OIE). Denna avhandling har undersökt aspekter av PPR med hopp om att
hjälpa till med utrotningen. Avhandlingen har bland annat tittat på prevalens och
riskfaktorer för PPRV, utveckling av bättre diagnostiska metoder och studerat virusvärdinteraktioner.

Förekomst och riskfaktorer för infektion bland får och getter i Tanzania studerades
under två år. PPRV cirkulerade med en prevalens på 49,3% 2014 och 10,0% 2015. De
viktigaste riskfaktorerna för djuren var att vara hondjur och ökande ålder. Interaktion
med vilda djur utvärderades också som en riskfaktor, men ledde inte till en ökad risk.
Transporten av serumprover förbättrades genom validering av användningen av
filterpapper i en kommersiell cELISA. Genom att justera gränsvärdet för ett positivt
resultat var filterpapper ett användningsbart alternativ för transport med opålitliga
kylkedjor.

Långa transporter är också ett problem vid molekylärdiagnostik, eftersom den känsliga
nukleinsyran kan brytas ner. Ett protokoll utvecklades för fältanpassad
fullgenomsekvensering av PPRV. En bärbar miniPCR och en minION-sekvenator
möjliggör analys vid sjukdomsutbrottet eller i ett minimalt utrustat laboratorium. En
genetisk markör på 255 nukleotider används ofta för molekylärepidemiologi, men
användning av det fullständiga genomet möjliggör en mer exakt spårning av smittan och
den virala evolutionen.

Ett huvudsymptom på PPR är en kraftig immunhämning, främst producerat av PPRVs
C och V proteiner. Dessa proteiners effekt på typ I och II-interferon-signaleringen
studerades. V proteinet var en stark hämmare av båda, medan C proteinet inhiberade typ
I interferon, men stimulerade typ II.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2019
Number:2019:80
Number of Pages:85
Papers/manuscripts:
NumberReferences
ITorsson, E.*, Berg, M., Misinzo, G., Herbe, I., Kgotlele, T., Päärni, M., Roos, N., Blomström, A.L., Ståhl, K. & Wensman, J.J. (2017). Seroprevalence and risk factors for Peste des petits ruminants and selected differential diagnosis in sheep and goats in Tanzania. Infection Ecology and Epidemiology, 7 (1), 1368336.
IITorsson, E.*, Abubakar, M., Alvåsen, K., Manzoor, S., Roos, N., Kgotlele, T., Zahur, A. B., Misinzo, G., Berg, M. & Wensman, J.J. (2019). Filter paper is a simple and cost-effective transport medium for serological diagnosis of Peste des petits ruminants. Small Ruminant Research, 170, pp. 154-159.
IIITorsson, E., Kgotlele, T., Misinzo, G., Wensman, J.J., Berg, M., Karlsson Lindsjö, O. (2019) Field-adapted full genome sequencing of peste-despetits-ruminants virus using Nanopore sequencing. Manuscript.
IVTorsson, E., Wensman, J.J., Blomström, A.L., Berg, M. (2019) Peste-despetits-ruminants virus C protein modulate the type I and type II interferon signaling pathways. Manuscript
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap , Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-7760-478-5
ISBN for electronic version:978-91-7760-479-2
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L73 Animal diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Clinical Science
Keywords:peste-des-petits-ruminants virus, sheep, goat, epidemiology, serology, sample transport, field diagnostics, molecular epidemiology, interferon modulation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102642
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102642
ID Code:16445
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Nov 2019 12:04
Metadata Last Modified:03 Dec 2019 13:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits