Home About Browse Search
Svenska


Essays on water quality policies of the Baltic sea and technological innovation

Häggmark Svensson, Tobias (2019). Essays on water quality policies of the Baltic sea and technological innovation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:71
ISBN 978-91-7760-460-0
eISBN 978-91-7760-461-7
[Doctoral thesis]

[img] PDF - Published Version
516kB

Abstract

This thesis contains four papers on the water quality of the Baltic Sea and technological innovation. The first paper examines the effect of environmental regulation aimed at reducing eutrophication on innovation in nitrogen and phosphorus management technology in the wastewater treatment sector and agricultural sector. Using patent statistics from Sweden over 1960 to 2015 as a measure of innovation, it is shown that increased environmental stringency has a positive effect on technological innovation in the wastewater treatment sector, but not in the agricultural sector. The second paper examines the ex-post cost-effectiveness of nitrogen load reductions to the Baltic Sea due to environmental regulation. Using a counterfactual approach, we estimate the total nitrogen reductions from 1996 to 2010 to be roughly 145,000 tons. Result from a cost-effectiveness model suggests this reduction could have been achieved at 12% of the realized cost. If the same budget had been used efficiently, nitrogen reductions could have been twice as large. The third paper uses data from a choice experiment over five Baltic Sea countries to analyze the effect of the distance to the coast and nitrogen retention on farmers’ compensation demand for agri-environmental schemes. The results suggest that the two spatial variables affect farmers’ compensation demand and, the effect depends on the spatial variation in production conditions within the countries. The results also show that providing higher compensation to farmers closer to the recipient is not always motivated, and by that, providing differentiated payments, the budgetary cost can be reduced. The final paper examines the development of environmental technological innovations in the private and public sectors, in six major countries from 1990 to 2014. The result from our decomposition framework shows a shift toward environmental technologies in general and energy-related technologies in particular. We attribute the shift in the private sector to changes in research priority, and increased scale of research activity. The growth in the public sector is attributed to increased efficiency of the research process.

Authors/Creators:Häggmark Svensson, Tobias
Title:Essays on water quality policies of the Baltic sea and technological innovation
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Denna avhandling innehåller fyra artiklar rörande politik för minskad övergödning av Östersjön och teknologisk innovation. Den första artikeln undersöker effekterna av miljöregleringar för kväve och fosfor i vattenreningssektorn och jordbrukssektorn i Sverige från 1960 till 2015. Vi använder data över patent som ett mått på innovation och undersöker hur införandet av nya miljöregleringar påverkar teknologisk utveckling i kväve och fosfor relaterade tekniker. Resultatet visar att de närmaste åren efter en åtstramning av miljöpolitiken har varit förknippade med ökad innovation i vattenrening. Vi hittar ingen motsvarande effekt i jordbrukssektorn.

Den andra artikeln undersöker kostnadseffektiviteten i genomförda minskningar av kväveutsläppen från nio länder runt Östersjön till följd av miljöpolitiken. En kontrafaktisk ansats används för att skatta utsläppsminskningen mellan 1996 och 2010. Resultaten visar att den uppnådda minskningen på 145,000 ton kunde åstadkommits för cirka 12% av den realiserade kostnaden. Den totala budgeten för politiken skulle ha räckt till en mer än dubbelt så stor utsläppsminskning.

Den tredje artikeln använder sig av ett s.k. choice experiment för att undersöka hur avståndet till kusten och kväveretentionen påverkar jordbrukares kompensationskrav för att ansluta sig till program för frivilliga miljöåtgärder. Resultaten visar att de två spatiala variablerna har effekt på kompensationskraven, och effekten skiljer sig mellan olika länder. I vissa fall finns det inte skäl att ge högre ersättning till jordbrukare som befinner sig närmare recipienten, och genom att införa differentierade ersättningsnivåer kan programmens budgeteffektivitet ökas.
Den sista artikeln jämför utvecklingen i privat och offentlig sektor av miljöteknologiska patent mellan 1990 och 2014 i sex länder. En dekomponering av drivkrafterna visar att det har varit ett generellt skift mot miljöteknologiska patent, och ett specifikt skift mot energirelaterade patent. Resultaten för privat sektorn visar att detta beror på ändrad prioritering inom forskningen och ökad omfattning på denna. Tillväxten i offentlig sektor beror till stor del på ökad effektivitet.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2019
Number:2019:71
Number of Pages:41
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IHäggmark T.*, Elofsson, K. (2019). The Impact of Water Quality Policies on Innovation in Nitrogen and Phosphorus Technology in Sweden. (Revise and Resubmit to Applied Economics).
IIHäggmark T.*, Elofsson, K. (2019). The Ex-Post Cost-Effectiveness of Nitrogen Load Reductions From Nine Countries to the Baltic Sea Between 1996 and 2010. Water Resources Research, 55 (6), pp. 5119-5134.
IIIHäggmark, T. (2019). Spatial Heterogeneity in Farmers’ Willingness to Pay for Agri-Environmental Contracts. (Manuscript)
IVHäggmark, T.*, Elofsson, K. (2019). International Comparison of the Drivers of Private and Public Eco-Innovations (Manuscript)
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-460-0
ISBN for electronic version:978-91-7760-461-7
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E10 Agricultural economics and policies
P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Economics
Keywords:technological innovation, eco-innovation, water quality, Baltic Sea, environmental policy, cost-effectiveness, ex-post analysis, eutrophication
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102657
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102657
ID Code:16455
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:20 Nov 2019 10:43
Metadata Last Modified:11 May 2020 13:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits