Home About Browse Search
Svenska


Safety interventions in Swedish small-scale forestry

Edlund, Björn (2019). Safety interventions in Swedish small-scale forestry. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:82
ISBN 978-91-7760-482-2
eISBN 978-91-7760-483-9
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

In private non-industrial forestry, self-employed work has long been associated with high risks for injuries. This thesis is based on four studies that focused on two of the major high-risk activities in this sector in Sweden: two on felling, de-limbing and bucking trees with a chainsaw; and two on off-road use of quad bikes.

The main intervention targeting the risk of chainsaw injuries is promotion of safe work practice, thus chainsaw training is seen an important tool. However, the provided training must effectively transfer knowledge and skill to the trainees, and more knowledge of the effectiveness of this transfer is required.

Thus, half of this thesis is devoted to the Swedish chainsaw license and training. The results show that chainsaw training increases relevant knowledge and skill, and seems to result in changes in chainsaw users’ behaviour. Although knowledge retention was found to be relatively poor just a year after obtaining a licence (which generally involves training as a theoretical and practical examinations must be passed), no clear further effect of time in the period between one and nine years after receiving one was detected. The results also revealed no clear effect of time on skill retention.

The use of quad bikes is associated with high risks for rollover injuries. A suggested intervention targeting this risk is to use an operator protective device (OPD) intended to create a safe space for the operator during a rollover incident, thus preventing the quad bike from crushing the operator. Although such devices have been available for a long time, none have been widely accepted, and many questions regarding optimal kinds of OPDs, their effects and implementation have not been adequately addressed. The other half of this thesis is thus devoted to the development and implementation of quad bike OPDs. The results showed, inter alia, that many quad bike users' understanding of quad bike safety is characterized by a belief that not all users are at risk and that risks are not equally distributed. Thus, several participating users decided to acquire an OPD not necessarily to increase their own safety but rather to increase the safety of others.

Authors/Creators:Edlund, Björn
Title:Safety interventions in Swedish small-scale forestry
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Självverksamt småskaligt skogsarbete är förknippat med hög risk för skador. Den här
avhandlingen har fokuserat på två av de främsta riskfyllda aktiviteterna inom detta
område, nämligen fällning och upparbetning av träd respektive körning med fyrhjuling i
terräng. Två studier har genomförts inom respektive område.

En av de viktigaste säkerhetsaspekterna rörande motorsågsanvändning är en säker
arbetsmetodik och därför anses utbildning vara en viktig säkerhetshöjande åtgärd.
Hälften av avhandlingen handlar därför om det svenska motorsågskörkortet och
utbildning i anslutning till det. Resultaten visar att utbildning i motorsågsarbete ökade
både kunskapen och förmågan, vilket resulterade i förändringbeteende. Ett år efter att
motorsågskörkortet erhållits hade kunskaperna försämrats, men därefter fanns inte någon
tydlig ytterligare kunskapsförsämring

Användningen av fyrhjulingar associeras ofta med en hög risk för vältningsolyckor.
En åtgärd för att minska olycksrisken är att använda skyddsbåge, vilken minskar risken
för att bli klämd av fyrhjulingen vid en vältningsolycka. Den typen av utrustning har
funnits tillgänglig under lång tid, men har inte börjat användas in någon större
omfattning. Hur skyddsbågar effektivt kan utvecklas och implementeras är därför
fortfarande en öppen fråga. Den andra delen av den här avhandlingen har således ägnats
åt utvecklingen och implementeringen av skyddsbåge för fyrhjuling. Resultaten visar att
fyrhjulingens stabilitet tydligt beror på vilken typ av skyddsbåge som används. En lätt
skyddsbåge gav bara en marginell negativ effekt på stabiliteten, och motverkades lätt av
en smärre ökning av fyrhjulingens spårvidd. Resultaten visade också att många
fyrhjulingförares förståelse av säkerhet karaktäriseras av synsättet att inte alla användare
är riskutsatta, och att risk därför inte är jämt fördelad. Många förare ansåg det därför inte
nödvändig att införskaffa en skyddsbåge för att öka den egna säkerheten, utan snarare för
att öka säkerhet en för andra som kunde tänkas köra fyrhjulingen.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2019
Number:2019:82
Number of Pages:69
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IHäggström, C.*& Edlund, B. (2019). Knowledge Retention and Changes in Licensed Chainsaw Workers’ Risk Awareness. (manuscript)
IIEdlund, B.*, Häggström, C., Andersson, E. Nordfjell, T. & Lindroos, O. (2019). A longitudinal case study of skill retention in Swedish chainsaw training (manuscript)
IIIEdlund, B.*, Lindroos, O. & Nordfjell, T. (2019). The effect of rollover protection systems and trailers on quad bike stability. Accepted for publication in International Journal of Forest Engineering.
IVEdlund B.*, Andersson, E., Nordfjell, T & Lindroos, O. (2019) Quad Bike Riders’ Attitudes toward and Use of Safety Technologies. Journal of Agricultural Safety and Health, 25(4), pp 169-187.
Place of Publication:Umeå
Publisher:Department of Forest Biomaterials and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-482-2
ISBN for electronic version:978-91-7760-483-9
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Agricultural Occupational Health and Safety
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:ATV, chainsaw, injury prevention, non-industrial forest owners, OPD, training, quad bike
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102671
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102671
ID Code:16458
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:22 Nov 2019 12:43
Metadata Last Modified:22 Nov 2019 12:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits