Home About Browse Search
Svenska


Ängar och slåtter

Historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård

Lennartsson, Tommy and Westin, Anna (2019). Ängar och slåtter. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
ISBN 978-91-7209-838-1
[Book (author)]

[img] PDF - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

17MB

Abstract

Denna kunskapssammanställning har tagits fram inom satsningen ”Skötsel av kulturpräglad natur” som finansieras av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet och görs i samarbete med Centrum för biologisk mångfald. Satsningen syftar till bättre bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i landskapet, genom lokalt anpassad skötsel som bygger på kunskap om sambanden mellan naturtypernas ekologi och deras historia. Kunskapssammanställningen behandlar öppna ängar i Sverige. Den tar inte upp skötseln av sydliga lövängar eller slåtter i fjällbjörkskog, och inte heller skötseln av träd och buskar i ängarna. Sammanställningen bygger på en kombination av publicerad historisk och ekologisk litteratur och vissa nedslag i historiska källmaterial och fältbesök. Den är ett kunskapsunderlag som ger vägledning till vad man behöver tänka på när man sätter upp målbilder för ängar och utformar skötsel. I referenslistan finns länkar till vissa publikationer, främst offentliga dokument och författarnas egna publikationer. Dessa är fria att ladda ner och använda. Författarna vill tacka arrangörer och deltagare på 2017 års slåtterkurser för diskussioner och kunskap om ängsskötsel. Vi vill också tacka Urban Ekstam för hans pionjärinsatser för ängar i natur- och kulturmiljövård, och för att han frikostigt ställt sin särtryckssamling till vårt förfogande. Slutsatser och tolkningar är författarnas egna.

Authors/Creators:Lennartsson, Tommy and Westin, Anna
Title:Ängar och slåtter
Subtitle:Historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård
Year of publishing :2019
Number of Pages:161
Place of Publication:Stockholm
Publisher:Riksantikvarieämbetet
ISBN for printed version:978-91-7209-838-1
ISBN for electronic version:978-91-7209-837-4
Language:Swedish
Publication Type:Book (author)
Refereed:No
Article category:Scientific peer reviewed
Version:Published version
Copyright:Creative Commons: Attribution 4.0
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 601 History and Archaeology > History
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Keywords:ängar, ängskötsel, naturvård, kulturmiljövård, slåtter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103445
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103445
Alternative URL:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-5938
ID Code:16589
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:20 Feb 2020 11:50
Metadata Last Modified:20 Feb 2020 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits