Home About Browse Search
Svenska


Läckagebenägen fosfor i sediment Mulöviken, Granöfjärden, och Bergnäsfjärden

potential för internbelastning och behandling med aluminium

Huser, Brian (2019). Läckagebenägen fosfor i sediment Mulöviken, Granöfjärden, och Bergnäsfjärden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2019:8
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur stor andel läckagebenägen fosfor som finns i sedimenten i Mulöviken, Granöfjärden, och Bernäsfjärden bottensediment. Insamlad information har utgjort underlag för att göra beräkningar av potentiell internbelastning av fosfor, bedöma lämplighet för aluminiumbehandling, och vilka aluminiumdoser som krävs för att fastlägga fosfor.

Sediment från Mulöviken, Granöfjärden, och Bernäsfjärden har hämtats och analyserats. Den totala mängden läckagebenägen fosfor i vikarnas bottensediment har analyserats. Vikarna har halter av läckagebenägenfosfor i sedimenten som kan bidra till en förhöjd internbelastning av fosfor. läckagebenägen fosfor varierade stort och låg mellan 1,7 g/m2 till 22,3 g/m2 i samtliga vikar. Oftast fanns det mer läckagebenägen fosfor i djupare delar av vikarna. Den högsta potentiella internbelastning (medel) var 6,9 mg/m2 /d i Mulöviken, 10,9 mg/m2 /d i Granöfjärden, och 5,2 mg/m2 /d i Bergnäsfjärden. Värdena anses vara höga för grunda sjöar. För att fastlägga läckagebenägen fosfor krävs det 89 g/m2 aluminium i samtliga vikarna. Dosen ligger mittemellan de doser som har tillsatts eller planeras att tillsättas i andra svenska sjöar.

Sedimenten i vikarna är annorlunda än i inlandssjöar. Därför bör några ytterligare studier göras innan behandling av internbelastning genomföras. Inkubering av ett antal sediment proppar skulle göras för att mäta internbelastning direkt. Sjömodellering skulle också utföras för att säkerställa vilka källor av fosfor som måste reduceras, och hur mycket, för att vikarna ska nå vattenkvalitetsnormerna. Det innebär övervakning av sjöarna och samtliga inlopp samtidigt och sedan utveckling av en sjömodell. Med en sådan modell kan åtgärdsscenarier göras för att se effekten av minskning av båda intern och externbelastning i vikarna.

Authors/Creators:Huser, Brian
Title:Läckagebenägen fosfor i sediment Mulöviken, Granöfjärden, och Bergnäsfjärden
Subtitle:potential för internbelastning och behandling med aluminium
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2019
Number:2019:8
Number of Pages:32
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Oceanography, Hydrology, Water Resources
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geochemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Keywords:fosforläckage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103584
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103584
ID Code:16633
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:28 Jan 2020 11:44
Metadata Last Modified:28 Jan 2020 11:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits