Home About Browse Search
Svenska


Biogödsel som näringskälla vid hydroponisk odling - nitrifiering och pH

Asp, Håkan and Bergstrand, Karl-Johan and Hultberg, Malin (2020). Biogödsel som näringskälla vid hydroponisk odling - nitrifiering och pH. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2020:1
[Factsheet]

[img] PDF
884kB

Abstract

Möjlighet att odla grönsaker i system som kan vara horisontella, vertikala eller i flera lager och bedrivas i källare och på tak har lett till ett ökande intresse för hydroponisk odling. I denna typ av odling tillförs växten näring genom en näringslösning som cirkulerar i systemet. I dagsläget är mycket av den hydroponiska odlingen baserad på mineralgödselmedel. Att ha möjlighet att i stället använda en recirkulerad näringskälla innebär en fördel ur miljöperspektiv. I detta faktablad beskrivs hur en recirkulerad näringskälla, biogödsel, ska hanteras för att fungera som näringslösning i hydroponisk odling.

Authors/Creators:Asp, Håkan and Bergstrand, Karl-Johan and Hultberg, Malin
Title:Biogödsel som näringskälla vid hydroponisk odling - nitrifiering och pH
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2020
Number:2020:1
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Keywords:biogödsel, hydroponisk odling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103873
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103873
ID Code:16640
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:30 Jan 2020 11:08
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits