Home About Browse Search
Svenska


Infection dynamics of Cryptosporidium bovis and Cryptosporidium ryanae in cattle

Åberg, Malin (2019). Infection dynamics of Cryptosporidium bovis and Cryptosporidium ryanae in cattle. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9699-1
eISBN 978-91-576-9700-4
[Licentiate thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

In order to investigate the infection dynamics of the protozoan parasites Cryptosporidium bovis and Cryptosporidium ryanae in cattle, a Swedish dairy farm known to be free of C. parvum was recruited. Two sampling regimes were utilized; a cross-sectional study of pre-weaned calves over one year (study I), and a two-year prospective cohort study (study II). In study I, feces samples were collected from up to twenty calves once a month (13 occasions). In study II samples were collected from 16 heifers from birth to calving. They were sampled once a week for two months, and then monthly until calving. The samples were cleaned using a flotation method and examined with immunofluorescence microscopy to quantify the shedding. The Cryptosporidium positive samples were further processed with molecular species determination.

In study I, a total of 238 samples were examined and oocysts were found in 92 samples, of which 72 were successfully species determined: 87.5% were C. bovis, 9.7% were C. ryanae and 2.8% were a mix of both species. In the cohort (study II), a total of 455 samples were collected and for calves up to nine weeks old, C. bovis was found in 58.5% of the samples, C. ryanae in 9.2%, and both C. bovis and C. ryanae in 3.1%. No parvum was found in either study.

The prevalence of shedding calves was at its highest at ages four and five weeks in both studies: 54.8% and 56.7% in study I, 81.3% and 87.5% in study II. The cumulative incidence in the cohort reached 100% when the calves were five weeks old, which is earlier than what many international studies have shown for C. bovis.

The highest oocysts per gram feces count (OPG) were 1.1 × 106 and 3.6 × 106 in study I and study II, respectively. The youngest calf in which C. bovis was identified was 5 days old, and the youngest calf in which C. ryanae was identified was 15 days old. In four calves in study II, the detected species changed from C. bovis to C. ryanae or the other way around, and two samples were a combination of both species. Several individuals shed oocysts sporadically up to 16 months of age. Calf housing type and seasonality were not associated with differences in the shedding of oocysts (I). There was no association between the presence of diarrhea and oocyst shedding.

Authors/Creators:Åberg, Malin
Title:Infection dynamics of Cryptosporidium bovis and Cryptosporidium ryanae in cattle
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

För att undersöka infektionsdynamiken hos parasiterna Cryptosporidium bovis och Cryptosporidium ryanae hos nötkreatur rekryterades en svensk mjölkgård som hade visat
sig vara fri från C. parvum. Två provtagningsregimer användes; en tvärsnittsstudie av ej avvanda kalvar under ett år (studie I) och en tvåårig kohortstudie (studie II). I studie I samlades träckprov från upp till tjugo kalvar, en gång i månaden (13 tillfällen). Från de 16 kvigorna i kohortstudien samlades prover initialt en gång För att undersöka infektionsdynamiken hos parasiterna ryptosporidium bovis och
Cryptosporidium ryanae hos nötkreatur rekryterades en svensk mjölkgård som hade visat
sig vara fri från C. parvum. Två provtagningsregimer användes; en tvärsnittsstudie av ej
avvanda kalvar under ett år (studie I) och en tvåårig kohortstudie (studie II). I studie I
samlades träckprov från upp till tjugo kalvar, en gång i månaden (13 tillfällen). Från de 16 kvigorna i kohortstudien samlades prover initialt en gång i veckan i två månader, och
sedan varje månad under resten av tiden. Proverna renades med hjälp av en flotationsmetod och undersöktes med immunofluorescensmikroskopi för att kvantifiera utsöndringen. De kryptosporidiepositiva proverna undersöktes vidare med molekylärbiologiska metoder för att bestämma arterna.

I studie I undersöktes totalt 238 prover och oocystor hittades i 92 prover, varav 72 artbestämdes: 87,5 % var C. bovis, 9,7 % var C. ryanae och 2,8 % var en blandning av
båda arterna. I kohorten (studie II) samlades sammanlagt 455 prover och för kalvar upp till nio veckor gamla så hittades C. bovis i 58,5 % av proverna, C. ryanae i 9,2 %, och
både C. bovis och C. ryanae i 3,1 %. C. parvum hittades inte i någon av studierna.

Förekomsten av utsöndrande kalvar var som högst i åldrarna fyra och fem veckor i båda studierna: 54,8 % och 56,7 % i studie I, 81,3 % och 87,5 % i studie II. Den kumulativa förekomsten i kohorten nådde 100 % när kalvarna var fem veckor gamla, vilket är tidigare än vad många internationella studier har visat för C. bovis.

De högsta värdena av oocystor per gram träck (OPG) var 1,1 × 106 och 3,6 × 106, i studie I respektive studie II. Den yngsta kalven där C. bovis identifierades var 5 dagar
gammal, och den yngsta kalven där C. ryanae identifierades var 15 dagar gammal. Hos fyra kalvar i studie II ändrades arten från C. bovis till C. ryanae eller tvärtom, och två
prover var en mix av båda arterna. Flera individer utsöndrade oocystor sporadiskt upp till 16 månaders ålder. Varken kalvarnas boxtyper eller årstid var förknippade med
utsöndring av oocystor (I). Det fanns inget samband mellan förekomsten av diarré och
oocystutsöndring.

Year of publishing :2019
Number of Pages:49
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IMalin Åberg*, Ulf Emanuelson, Karin Troell, and Camilla Björkman (2019). Infection dynamics of Cryptosporidium bovis and Cryptosporidium ryanae in a Swedish dairy herd. Vet. Parasitology X, vol 1(May).
IIMalin Åberg*, Ulf Emanuelson, Karin Troell, and Camilla Björkman (2019). A single-cohort study of Cryptosporidium bovis and Cryptosporidium ryanae in dairy cattle from birth to calving. Manuscript.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences,
ISBN for printed version:978-91-576-9699-1
ISBN for electronic version:978-91-576-9700-4
Language:English
Publication Type:Licentiate thesis
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L73 Animal diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Clinical Science
Keywords:Cryptosporidium, C. bovis, C. ryanae, cohort, infection dynamics
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103377
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103377
ID Code:16649
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:04 Feb 2020 11:12
Metadata Last Modified:05 Feb 2020 14:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits