Home About Browse Search
Svenska


Investeringskostnader, driftkostnader och energibehov för egen kraftfoderanläggning på mjölkgård

Karlsson, Henrik and Gustafsson, Anders H. and Andersson, Karin and Lindman Larsson, Sofia and Johansson, Christer and Eriksson, Torsten (2020). Investeringskostnader, driftkostnader och energibehov för egen kraftfoderanläggning på mjölkgård. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 305
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Exempel på investeringsbehov och energiåtgång i olika alternativ för hantering och lagring av kraftfoder hos mjölkbesättningar har under flera år efterfrågats av mjölkproducenter. Vi har i föreliggande rapport använt oss av typgårdar för mjölkkor, dvs. fiktiva gårdar, samt en demomjölkgård, dvs. en verklig mjölkbesättning. Exemplen avser genomgående system för kraftfoderhantering på gårdar med mjölkproduktion. Sex olika fiktiva gårdsexempel användes för investeringsberäkningarna. Energialternativen simulerades på den aktuella gården och man utgick från nuläge i den befintliga anläggningen. Målet var att visa på konkurrenskraftiga kombinationer av olika utrustningar för att illustrera effektiva och ekonomiskt hållbara system.

Rapportens första del, investeringsberäkningar, är alltså en fördjupning av den tidigare publicerade rapporten nr 299. Prisuppgifterna byggde på kontakter med leverantörer under 2018 och var av varierande karaktär varför de även stämdes av mot andra källor. Värmesystem hos silotorkar ingick inte i investeringskalkylerna. Den totala investeringen i system för hantering av kraftfoder med genomgående nyinköpt utrustning blev, utslaget per ko, mellan 9 och 14 tusen kr (undantag för det minsta gårdsexemplet där det blev väsentligt dyrare per ko). Kostnaden för lagringsutrymmen dominerade med mellan 47 % och 75 % av hela investeringen, utrustning utgjorde mellan 18 och 53% och när kategorin tillval fanns med tog den upp mellan 5 och 9%. I samtliga exempel ingick en ny byggnad för lagringsutrymmen och investeringskostnaden blir väsentligt lägre om befintliga byggnader kan utnyttjas. Årlig underhållskostnad för ”utrustning” varierade mellan 2 och 4,8 % av investeringsbeloppet för utrustningen (undantag för en av typgårdarna där underhållet beräknades bli mycket lågt).

Energikartläggningen utgör en fallstudie som beskriver utvecklingen vad gäller system för foderberedning, utfodring och transporter - och dess effekter på energiförbrukningen – på Glindrans gård från år 2014, 2018 och en plan för utformning 2019/2020. Uppställningarna och beräkningsmetoden visar samtidigt på ett möjligt arbetssätt vid planering av förändringar och därtill hörande investeringar. Förbrukningen av energi i form av el respektive diesel hos Glindrans omfördelades mellan de olika alternativen, vilket påverkade de beräknade kostnaderna. Alternativ 3 som avser år 2020 skulle innebära lägre användning av diesel och något högre förbrukning av elektricitet. Nettoeffekten av detta förväntades bli lägre kostnader.

Authors/Creators:Karlsson, Henrik and Gustafsson, Anders H. and Andersson, Karin and Lindman Larsson, Sofia and Johansson, Christer and Eriksson, Torsten
Title:Investeringskostnader, driftkostnader och energibehov för egen kraftfoderanläggning på mjölkgård
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Year of publishing :2020
Number:305
Number of Pages:32
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9838
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Keywords:mjölkbesättningar, investeringskostnader, energiåtgång, kraftfoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104428
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104428
Alternative URL:https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/publikationer/rapport-305-investeringkostnader-driftkostnader-och-energibehov-slutversion-200121.pdf
ID Code:16687
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:17 Feb 2020 12:23
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits