Home About Browse Search
Svenska


The promise of payday: exploring the role of state cash transfers in post-apartheid rural South Africa

Granlund, Stefan (2020). The promise of payday: exploring the role of state cash transfers in post-apartheid rural South Africa. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2020:10
ISBN 978-91-7760-538-6
eISBN 978-91-7760-539-3
[Doctoral thesis]

[img] PDF
14MB

Abstract

During the last two decades, cash transfer programs have become a significant tool across low and middle-income countries in efforts to reduce poverty. However, there is a paucity of studies on beneficiaries’ own perspectives and lived experiences of cash transfers as well as potential long-term productive effects on livelihoods.

The aim of this thesis is to explore the material and socio-relational implications of state cash transfers for impoverished populations in rural South Africa in a changing livelihood context, using the Child Support Grant (CSG) as case. The CSG is an unconditional cash transfer to improve child wellbeing for households living in poverty. Material and socialrelational implications of the grant are explored through combining household surveys with all (273) households in two rural villages in the Eastern Cape Province with interviews and observations. The surveys, conducted in 2016, followed up a previous similar survey from 2002, which was before the CSG reached these villages. Drawing on literature on cash transfers, livelihoods, and social justice theory, including the two interlinked concepts of redistribution and recognition, the study points to the importance of both material and symbolic redistribution in strengthening livelihoods and social justice.

The thesis reveals that in a context of rising unemployment and declining cultivation in the two villages, social grants have both protective and productive effects on livelihoods. The results show how the recipients used the CSG strategically for making small improvements to their livelihoods over time. The study also shows that the CSG has strengthened women’s autonomy and dignity and has reduced gender inequalities at household level. However, the CSG did not lead to significant improvements that could eradicate poverty in the long term.

This thesis further studies state-citizen relations and the contentious character of social grants in rural South Africa. There is a growing sense of entitlement to the CSG among recipients, while sentiments of grants being a form of charity exists simultaneously. The thesis concludes that the encounters with state bureaucracy primarily are avenues where CSG recipients see the state, enact a form of agency and gain recognition, which contributes to a sense of citizenship. In conclusion, the CSG is not simply an economic transfer of cash, which keeps individuals in households and communities afloat, it also becomes part of, and reshapes, social relations. The potential for recipients to gain recognition of their status as citizens is an important symbolic implication of social grants.

Authors/Creators:Granlund, Stefan
Title:The promise of payday: exploring the role of state cash transfers in post-apartheid rural South Africa
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Under de senaste två decennierna har sociala trygghetssystem såsom kontantstöd blivit ett viktigt verktyg i låg- och medelinkomstländer för att minska fattigdom. Det finns emellertid få studier av bidragsmottagarnas egna perspektiv och upplevda erfarenheter av kontantstöd samt potentiella långsiktiga effekter på hushållsförsörjningen.

Syftet med denna avhandling är att utforska de materiella och socio-relationella innebörderna av statliga sociala trygghetssystem såsom barnbidraget för människor som lever i fattigdom på landsbygden i Sydafrika i tider av stor arbetslöshet och minskat småskaligt jordbruk. Det sydafrikanska barnbidraget är ett ovillkorat kontantstöd för att förbättra barns välbefinnande för hushåll som lever i fattigdom. Materiella och socio-relationella konsekvenser av bidraget undersöks genom att kombinera hushållsundersökningar med alla (273) hushåll i två byar i östra Kapprovinsen med intervjuer och observationer. Undersökningarna, som genomfördes 2016, följde upp en tidigare liknande undersökning från 2002, vilket var innan barnbidraget nådde dessa byar. Studien bygger på litteratur om kontantstöd i utvecklingssammanhang, försörjningsmöjligheter på landsbygden och rättviseteori, inklusive de två sammankopplade begreppen omfördelning och erkännande.

Avhandlingen visar på att trygghetssystemen har både skyddande och produktiva effekter på försörjningen i ett sammanhang av ökande arbetslöshet och minskande odling i de två byarna. Resultaten visar hur mottagarna använde barnbidraget strategiskt för att göra små förbättringar av deras försörjning över tid. Studien visar också att barnbidraget har stärkt kvinnors egenmakt och känsla av värdighet och bidragit till mindre ojämlikheter mellan könen på hushållsnivå. Barnbidraget ledde emellertid inte till betydande förbättringar som kan sägas lyfta hushållen ur fattigdom på lång sikt och kontantstöd allena kan inte substantiellt förändra ojämställda maktförhållanden mellan könen.

Denna avhandling diskuterar vidare de komplexa förhållandena mellan medborgare och stat. Barnbidraget ses mer och mer som en rättighet av mottagarna, samtidigt som känslan av att bidraget är en form av välgörenhet också existerar. Mottagarna av barnbidraget upplever ofta ett stigmatiserande bemötande, både av statliga tjänstemän men också i samhället i stort. En slutsats i avhandlingen är dock att bidragstagarnas möten med den statliga byråkratin främst utgör tillfällen då de blir sedda och får en form av erkännande, vilket bidrar till en känsla av medborgarskap. Sammanfattningsvis visar avhandlingen att barnbidraget inte bara är en ekonomisk transferering av kontanter som hjälper hushåll med försörjningen, utan de blir också en del av, och omformar, sociala relationer.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2020
Number:2020:10
Number of Pages:123
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IFlora Hajdu, David Neves & Stefan Granlund (2020). Changing livelihoods in the Eastern Cape, South Africa (2002‒2016): Diminishing employment and expanding social protection. Accepted by Journal of Southern African Studies. Forthcoming, planned vol. 46, no. 4 (August 2020).
IIFlora Hajdu, Stefan Granlund, David Neves, Tessa Hochfeld, Franklin Amaukwa-Mensah & Emil Sandström (2019). Cash transfers for sustainable rural livelihoods? Examining the long-term productive effects of the Child Support Grant in South Africa. Under review at World Development Perspectives.
IIIStefan Granlund & Tessa Hochfeld (2019). ‘That Child Support Grant gives me powers’: Exploring social and relational aspects of cash transfers in South Africa in times of livelihood change. Journal of Development Studies, online: doi.org/10.1080/00220388.2019.1650170.
IVStefan Granlund (2020). ”They are not leaving without their money”: Exploring encounters with the state through cash transfers in rural Eastern Cape, South Africa. Manuscript.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Urban and Rural Development, Swedish Univerrsity of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-538-6
ISBN for electronic version:978-91-7760-539-3
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
Keywords:cash transfers, livelihoods, Child Support Grant, redistribution, recognition, social justice, South Africa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104454
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104454
ID Code:16691
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Feb 2020 12:04
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits