Home About Browse Search
Svenska


Feed efficiency in dairy cows: individual cow variability in component traits

Guinguina, Abdulai (2020). Feed efficiency in dairy cows: individual cow variability in component traits. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2020:14
ISBN 978-91-7760-546-1
eISBN 978-91-7760-547-8
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

Feed efficiency (FE) varies between cows, and this variation is linked to the variation in energy metabolism variables. Respiration chambers are needed for measuring energy metabolism variables while individual cow dry matter intake (DMI) records are necessary for measuring FE, but these are difficult to obtain due to cost and logistic constraints. This thesis evaluated the between-cow coefficient of variation (CV) in the components of FE and their contribution to FE. Also, marker techniques of measuring DMI and the use of an upgraded GreenFeed system (GF) to measure energy balance (EB) in lactating dairy cows were evaluated. Marker-based estimates of DMI underestimated observed DMI. The use of external markers for faecal output estimates gave the best prediction of FE suggesting that faecal output measurements with external markers are enough to determine FE thereby removing the need for analysing feed samples. However, the direct measurement was more precise making it a method of choice unless otherwise not feasible due to facility limitations. The between-cow CV in gross energy (GE) intake was the highest among all component traits while that of digestibility (DE/GE) was small. Although the between-cow CV in methane (CH4) as a proportion of GE was important, it was positively correlated with DE/GE, suggesting that selecting for low CH4 emitters may result in unintended selection for low DE/GE which is an important trait for ruminants. The between-cow CV in residual energy corrected milk (RECM) was double that of residual feed intake (RFI) indicating that RECM is more amenable to genetic selection than RFI. Using respiration chamber data to predict DMI and ECM for RFI and RECM calculations, respectively, the partial regression coefficients were biologically meaningful. About 65% of the difference between low and high-FE (RFI or RECM) cows was due to improved utilisation of metabolisable energy. Residual CO2 could be the FE index of the future as it eliminates the need for measuring individual animal DMI. The replacement of cereal grain with by-product did not have negative effects on production and EB, suggesting that by-product can replace cereal grain in early lactation cow diets. The GF proved to be a promising tool for measuring EB. Milk mid-infrared (MIR) spectral data also gave a good prediction of EB which presents an opportunity to estimate individual cow EB without added investments as MIR is an on-farm routine analysis.

Authors/Creators:Guinguina, Abdulai
Title:Feed efficiency in dairy cows: individual cow variability in component traits
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Fodereffektiviteten (FE) varierar mellan kor och variationen är kopplad till skillnader i
djurens energimetabolism. För att mäta energimetabolism hos enskilda djur behövs
respirationskamrar och för att mäta FE är konsumtionsdata (DMI) från enskilda djur
nödvändiga. Individuella data för dessa parametrar är dyra och praktiskt svåra att ta fram.
I den här avhandlingen utvärderades variationskoefficienten för FE mellan mjölkkor och
olika enskilda komponenters bidrag till FE. Olika markörtekniker utvärderades att mäta
konsumtion och ett uppgraderat GreenFeed-system (GF) för att mäta energibalansen
(EB). Markörbaserade skattningar av foderkonsumtionen (DMI) underskattade den
observerade konsumtionen. Att använda externa markörer för att skatta
träckproduktionen gav den bästa skattningen av FE, vilket tyder på att mätningar av
mängden träck med externa markörer är tillräckligt för att bestämma FE. Variationen i
konsumtion av bruttoenergi (GE) var den viktigaste komponenten för variation i FE hos
mjölkkor, medan variationen för smältbarhet hos djuren (DE/GE) var låg. Även om
variationen av metan (CH4) som en andel av GE var signifikant, korrelerades den positivt
med DE/GE. Väljer vi ut djur med låga metanutsläpp kan det leda till felaktig selektion
för djur med låg fodersmältbarhet, en mycket viktig egenskap för mjölkkor. Variationen
mellan kor i avvikelse från förväntad mjölkproduktion (RECM) var dubbelt så stor som
för avvikelser i avvikelse från förväntad foderkonsumtion (RFI), vilket indikerar att
RECM är en bättre egenskap för genetisk selektion än RFI. Data från respirationskamrar
visade att RFI och RECM är de biologiskt mest betydelsefulla komponenterna för FE.
Mängden CO2 som produceras från varje enskilt djur, skulle kunna bli ett FE-index i
framtiden, då det eliminerar behovet av individuella konsumtionsmätningar i stallar om
vi vet mjölkmängden. Att byta spannmålsprodukter i fodret mot med biprodukter från
industrin hade inte några negativa effekter på mjölkproduktionen eller EB hos korna,
vilket tyder på att biprodukter kan ersätta spannmålsprodukter även under tidig laktation.
Spektrala data (Mid Infra Red/MIR) från mjölkprover gav också goda förutsägelser för
EB, vilket ger en möjlighet att uppskatta EB för enskilda kor utan extra investeringar på
gården, eftersom MIR är en rutinanalys av mjölk som görs på gårdar.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2020
Number:2020:14
Number of Pages:81
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IGuinguina A., S. Ahvenjärvi, E. Prestløkken, P. Lund, and P. Huhtanen (2019). Predicting feed intake and feed efficiency in lactating dairy cows using digesta marker techniques. Animal, 13 (10), 2277-2288.
IIGuinguina A., T. Yan, P. Lund, A. R. Bayat, and P. Huhtanen (2020). Between-cow variation in the components of feed efficiency (Submitted).
IIIGuinguina A., T. Yan, A. R. Bayat, P. Lund, and P. Huhtanen (2020). The effect of energy metabolism variables on feed efficiency in respiration chamber studies with lactating dairy cows (submitted)
IVGuinguina A., S. J. Krizsan, M. Hetta, and P. Huhtanen (2020). Postpartum responses of dairy cows supplemented with cereal grain or fibrous byproduct concentrate (manuscript)
VGuinguina A., T. Yan, E. Trevisi, and P. Huhtanen (2020). The use of an upgraded GreenFeed system to measure energy balance in early lactation cows (manuscript)
Place of Publication:Umeå
Publisher:Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-546-1
ISBN for electronic version:978-91-7760-547-8
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Energy Systems
Keywords:variation, dairy cow, energy balance, repeatability, residual energy corrected, residual feed intake
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104516
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104516
ID Code:16705
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:24 Feb 2020 08:49
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits