Home About Browse Search
Svenska


Växtförädling i hortikulturell frilandsodling - SLU Grogrund

Spendrup, Sara and Fernqvist, Fredrik and Ramestam, Ludvig and Eriksson, Dennis and Anflo, Eva and Söderlind, Marcus and Windfäll, Elin and Öhman, Anna and Martinsson, Elisabet and Jonson, Carl (2020). Växtförädling i hortikulturell frilandsodling - SLU Grogrund. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Rapportserie ; 2020:2
[Report]

[img] PDF
687kB

Abstract

Denna rapport bygger på intervjuer med nyckelpersoner inom växtförädling, fröföretag, rådgivning, handel, grossist- och detaljistled. Intervjuade personer representerar både verksamma och tidigare verksamma inom såväl akademi som näringsliv. Resultatet bygger även på enkäter till odlare och konsumenter. Projektet har finansierats av SLU Grogrund och genomförts under 2018-19 i samarbete mellan SLU och representanter för näringen, LRF Trädgård och Elitplantstationen.

Resultaten visar att det i Sverige och Norden endast förekommer en marginell förädling av grönsaker och att svenska grönsaksodlare idag huvudsakligen är beroende av de sorter som utvecklas av utländska globala utsädesföretag. Det finns dock svensk sortutveckling av frukt och bär, framförallt äpple vid SLU i Balsgård, men för jordgubbar, Sveriges till ytan största frilandsodlade trädgårdskultur, finns i dagsläget ingen växtförädling.

Intervjuade aktörer anser inte att det är realistiskt att starta upp växtförädlingsprogram i Sverige för frilandsodlade grönsaker, kostnaderna anses vara för höga och konkurrensen från existerande internationella, globala företag för stor. Däremot lyfter en majoritet av respondenter sortprovning som ett realistiskt alternativ till växtförädling. Sortprovning förväntas snabbt kunna bidra till att öka produktionen, främja odling i hela Sverige och stärka konkurrenskraften i svensk trädgårdsproduktion.

För att få en fungerande sortprovning lyfts vikten av uthållig finansiering, en robust struktur och organisation samt metodutveckling för att säkerställa relevanta och trovärdiga resultat och rekommendationer, samt nytänkande. I utvecklingen av en sortprovningsmetod/-teknik är det viktigt att ta del av den erfarenhet och pågående exempel på finansieringslösningar och organisationsstruktur som redan finns inom trädgård, men även angränsande grödor, såväl nationellt som internationellt.

Odlare önskar bland annat att växtförädlingen utvecklar härdiga, resistenta sorter som kan odlas med mindre mängd kemiska bekämpningsmedel, bidrar till att utveckla produkternas smak, näringsinnehåll och sorter som passar i svenskt klimat. Konsumenter vill främst att växtförädling ska bidra till minskad användning av bekämpningsmedel, utveckla smak, förbättra näringsinnehåll, öka hälsofrämjande egenskaper, ge förutsättningar för ekologisk odling samt att det som odlas ska vara tåligt mot skadedjur och sjukdomar.

Med utgångspunkt från resultaten föreslås att SLU Grogrund stödjer en utveckling av ett sortprovningsprogram för svenska producenter av frilandsodlade grönsaker, frukt och bär. Sortprovning förväntas ge odlare en större tillgång till transparent information och ökad kunskap om fler sorter, vilket i förlängningen kan öka produktivitet och innovation och bidra till en mer hållbar produktion och livsmedelskonsumtion.

Authors/Creators:Spendrup, Sara and Fernqvist, Fredrik and Ramestam, Ludvig and Eriksson, Dennis and Anflo, Eva and Söderlind, Marcus and Windfäll, Elin and Öhman, Anna and Martinsson, Elisabet and Jonson, Carl
Title:Växtförädling i hortikulturell frilandsodling - SLU Grogrund
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Rapportserie
Year of publishing :2020
Number:2020:2
Number of Pages:72
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-576-8975-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 404 Agricultural Biotechnology > Genetics and Breeding
Keywords:växtförädling, hortikultur, trädgård, frilandsodling, grönsaker, frukt, bär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104800
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104800
ID Code:16759
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Other
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:12 Mar 2020 14:06
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits