Home About Browse Search
Svenska


Transmission and dynamics of VTEC O157:H7

a story about the complex associations between pathogen, host and environment

Tamminen, Lena-Mari (2020). Transmission and dynamics of VTEC O157:H7. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2020:16
ISBN 978-91-7760-550-8
eISBN 978-91-7760-551-5
[Doctoral thesis]

[img] PDF - Published Version
18MB

Abstract

Verotoxin-producing Escherichia coli serotype O157:H7 (VTEC O157:H7), is a zoonotic pathogen often transmitted from cattle to humans. In Sweden, domestic transmission of a highly virulent subtype of VTEC O157:H7, originating in regional clusters of infected cattle farms, is increasing. To reduce the risk of transmission to humans a comprehensive picture of infection dynamics between and within farms are urgently needed.

The aim of this thesis was to provide a holistic view of drivers of transmission and susceptibility from a regional, farm and animal perspective by combining epidemiology, microbiology, bioinformatics and animal welfare.

The risk of introduction of VTEC O157:H7 on cattle farms was studied by collecting environmental samples in spring and fall from 80 farms. Information about farm characteristics, biosecurity and between farm contacts were collected by a questionnaire. On 4 farms, a more thorough environmental sampling with detailed analysis of strains was carried out during summer (between the spring and fall sampling). The results showed frequent transmission of VTEC O157:H7 between farms and that transmission occurs through human and animals contacts.

To investigate drivers of colonisation and transmission on farm level, individual samples from calves on 12 dairy farms with VTEC O157:H7 (established through environmental sampling) were collected. In addition to collecting information about pen and calf environment, a novel approach, using indicators of animal welfare and behaviour to study individual differences, was used to explore differences between colonised and non-colonised calves. The results suggest that social and active individuals are more likely to be colonised by the pathogen while animals showing signs of poor health and welfare were less likely to be colonised. Colonised animals shedding high levels of the bacteria were important for transmission but environmental exposure also increased risk of transmission within pens.

Authors/Creators:Tamminen, Lena-Mari
Title:Transmission and dynamics of VTEC O157:H7
Subtitle:a story about the complex associations between pathogen, host and environment
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Verotoxin-producerande Escherichia coli av serotypen O157:H7 (VTEC O157:H7) är en zoonos som ofta sprids från nötkreatur till människor. I Sverige ökar antalet fall av en virulent typ av VTEC O157:H7som förekommer i hög grad bland gårdar i vissa områden. Ökad förståelse för spridningen mellan och på gårdar behövs för att minska spridningen till människor.

Målet med denna avhandling var att ge en övergripande bild av hur spridningsdynamik och andra faktorer påverkar förekomst av bakterien på regional-, gård- och individnivå genom att kombinera forskningsområdena epidemiologi, mikrobiologi, molekylära metoder och djurvälfärd. <br /></p><p>Spridning mellan gårdar studerades genom att samla in miljöprover från 80 gårdar under vår och höst. Information om besättningarna samt kontakter och andra riskfaktorer samlades in med en enkät och på 4 gårdar genomfördes ytterligare provtagningar under sommaren. Resultaten visar tät smittspridningen i området och att smittan kan spridas mellan gårdarna genom kontakter mellan både djur och människor.

För att undersöka risk-faktorer för kolonisering och spridning inom gårdar provtogs kalvar från 12 besättningar där bakterien påvisats genom miljöprovtagning vid två tillfällen. I tillägg till att samla in information om box och miljö användes indikatorer för välfärd och observation av beteenden för att undersöka individuella skillnader mellan koloniserade och icke koloniserade djur. Resultaten visar att kolonisering av VTEC O157:H7 var vanligare bland sociala och aktiva djur medan tecken på nedsatt hälsa och välfärd inte var kopplade till kolonisering. Djur som utsöndrade höga mängder bakterier (så kallade super-utsöndrare) var viktiga för smittspridningen men även exponering från miljön var en risk.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2020
Number:2020:16
Number of Pages:103
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-550-8
ISBN for electronic version:978-91-7760-551-5
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Keywords:EHEC, verotoxin, shigatoxin, calves, cattle, on-farm measures, supershedder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104817
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104817
ID Code:16767
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:16 Mar 2020 11:57
Metadata Last Modified:18 Apr 2020 02:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits