Home About Browse Search
Svenska


Odling på barns villkor i en hållbar stadsutveckling

Litsmark, Anna and Mårtensson, Fredrika (2020). Odling på barns villkor i en hållbar stadsutveckling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Rapportserie ; 2020:4
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Stadsodling kan fungera som ett inslag i en stadsbyggnadskonst där vi förvaltar odlingsbar mark och människors relationer till platser på ett hållbart sätt. I föreliggande studie undersöktes möjligheten för odlingsverksamheter med barn att bidra till deras naturkontakt, lek och lärande. Odlingarnas bidrag till invånarnas omförhandling av sin relation till platsen mot mer hållbara vardagsvanor och möjligheter att delta i lokalsamhället diskuteras också. Med fältarbetet som ram följdes två odlingsverksamheter under våren 2019 genom deltagande observation i barngrupperna och samtalsintervjuer med vuxna engagerade i verksamheten. Resultaten visar hur stadsodling kan erbjuda specifika former för naturkontakt med positiva implikationer för barns lek, lärande och utveckling. Författarna argumenterar för att medvetna steg tas för att tillvarata barns spontana intresse för trädgårdsrummets möjligheter som kan balansera trädgårdspraktikens beroende av vuxnas expertis. Studiens konklusion är att en stadsodling på barns villkor som tar tillvara deras nyfikenhet, lekfullhet och självstyrda aktivitet kan bidra till utvecklingen av nya format för odlande som tydligare bidrar till olika ekosystemtjänster i en hållbar utveckling av stadsdelar.

Authors/Creators:Litsmark, Anna and Mårtensson, Fredrika
Title:Odling på barns villkor i en hållbar stadsutveckling
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Urban agriculture can be used as a feature for managing land and people´s relationships to place in a sustainable way. In the present study the possibility of urban agriculture contributing to children´s contact with nature, play and learning is investigated. Also discussed is the role of cultivation for inhabitants’ renegotiation of their relationship with place with their development of sustainable everyday habits and participation in the local community. Two urban agriculture projects with children were followed with participant observation and interviews as a part of a fieldwork during spring 2019. The results show how urban agriculture can offer particular forms of contact with nature with positive implications for children play, learning and development. The authors argue for steps taken to nurture children’s spontaneous interest in the garden room in order to balance the traditional practices of horticulture being dependent on adult expertise. A conclusion of the study is that a cultivation on children’s terms taking advantage of their curiosity, playfulness and self-directed activity can contribute to new formats for horticulture with improved capacity to carry ecosystem services vital in the development of sustainable neighborhoods.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Rapportserie
Year of publishing :2020
Number:2020:4
Number of Pages:36
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8977-1
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Keywords:stadsodling, barns lek, utomhuspedagogik, folkhälsa, urban odling, hållbar utveckling, ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104893
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104893
ID Code:16784
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:25 Mar 2020 12:50
Metadata Last Modified:29 Apr 2020 20:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits