Home About Browse Search
Svenska


Nulägesanalys trädgård

Bergstrand, Karl-Johan and Fernqvist, Fredrik and Leo, Jonatan and Levinsson, Anna Elisabeth Kristina and Meijer, Robin and Mogren, Lars and Rosberg, Anna Karin and Spendrup, Sara and Stenberg, Johan A. (2018). Nulägesanalys trädgård. (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management
(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Rapporten Nulägesanalys - trädgård har genomförts inom ramen för projektgruppen Insatsstyrka trädgård. Syftet med inventeringen har varit att ge svar på vem som jobbar med trädgårdsvetenskap, vilka forskargrupper och med vilka forskningsämnen, samt identifiera framtida arbetsfält inom ämnet trädgårdsvetenskap och därmed ge uppslag för framtida utveckling av forskningsfält, utbildning och samverkan. I detta ingår att kartlägga trädgårdsvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan vid SLU. Nulägesanalysen förväntas därmed ge en grund för fortsatt strategiskt arbete med att utveckla ämnet trädgårdsvetenskap (Horticultural Science) utifrån inventerade resurser och förutsättningar.

Authors/Creators:Bergstrand, Karl-Johan and Fernqvist, Fredrik and Leo, Jonatan and Levinsson, Anna Elisabeth Kristina and Meijer, Robin and Mogren, Lars and Rosberg, Anna Karin and Spendrup, Sara and Stenberg, Johan A.
Title:Nulägesanalys trädgård
Year of publishing :2018
Number of Pages:45
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Keywords:ämnet trädgårdsvetenskap, SLU, nulägesanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104929
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104929
ID Code:16810
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management
(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:03 Apr 2020 13:11
Metadata Last Modified:04 Apr 2020 04:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits