Home About Browse Search
Svenska


Fokus på Mälaren 2019 : sammanfattande resultat från miljöövervakning och forskningsprojekt knutna till samarbetet mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund

Drakare, Stina and Wallman, Karin and Almlöf, Karin and Segersten, Joel (2020). Fokus på Mälaren 2019 : sammanfattande resultat från miljöövervakning och forskningsprojekt knutna till samarbetet mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2020:3
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Samarbetet mellan Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fortsätter för ett stort utbyte mellan forskning och samhällsintressen i och kring Mälaren. Under 2019 har vi satsat på att synliggöra samarbetet genom en webbsida med fokus på Mälaren på både svenska och engelska, vilket är något som efterfrågats då förbundets egen webbsida endast finns på svenska. Välbesökta seminarier och webbinarier har varit ett annat sätt att samarbeta.

Miljöövervakningen i Mälaren visar att 2019 generellt gav bättre status för parametrar som totalfosfor och växtplankton än 2018. Det utökade antalet stationer med syrgasmätningar visar låga syrgasvärden i bottenvattnet i stora delar av sjön något som kan bidra till att sedimentbunden fosfor på bottnarna blir tillgänglig i vattenmassan igen, sk. internbelastning.

Forskningsprojektet Crosslink visade i en vetenskaplig artikel att livet i bäckar och åar mår bäst om de är trädbevuxna närmast vattnet. Det är värdefull kunskap att använda i samhällsplanering. Crosslink var en internationell studie som inkluderade många bäckar i Mälarens avrinningsområde. I en annan forskningsstudie om organiska miljöföroreningar i Mälarens vatten visades att dessa är högst nära utsläppspunkter från städers reningsverk samt att halterna är högst på våren och i bottenvattnet.

Tre studentprojekt med koppling till Mälaren gjordes under året. Ett visade att Mälarens vanliga vandrarmussla har färre antal organiska miljöföroreningar i sig än vad som finns i vattnet och att de främst verkar ta upp läkemedel, men däremot inte många andra grupper av föroreningar. I ett annat projekt modellerades framtidstemperaturen i Ekoln som visade att isläggning kan komma att utebli samt att sommartemperaturskiktningen av vattnet blir ca 9 dagar längre. Det tredje projektet undersökte om cyanobakteriepigment och inte bara klorofyllpigment kan användas i satellitövervakning av cyanobakterieblomningar. Svaret blev att det saknas data för en jämförelse då det är för sällan som provtagningar för växtplankton i Mälaren skett de dagar med klart väder som krävs för satellitbilder.

Authors/Creators:Drakare, Stina and Wallman, Karin and Almlöf, Karin and Segersten, Joel
Title:Fokus på Mälaren 2019 : sammanfattande resultat från miljöövervakning och forskningsprojekt knutna till samarbetet mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The collaboration between Mälaren's water conservation association (MVVF) and the Swedish University of Agricultural Sciences continues with good cooperation between research and social interests in and around Lake Mälaren. In 2019, we increased the visibility of this collaborative work through the website Focus on Lake Mälaren. Including information in English was one of MVVF’s priorities as MVVF’s own website was only in Swedish. Seminars and webinars are another area of fruitful partnership with many participants during 2019.
Results from 2019’s environmental monitoring in Lake

Mälaren generally showed better status for variables such as total phosphorus and phytoplankton than 2018. The higher number of stations with oxygen measurements in 2019 revealed however low oxygen concentration in the bottom waters of large parts of the lake; a finding that will likely contribute to higher internal phosphorus loading from the sediments.

The research project Crosslink published in a scientific article that species in streams benefit if there is a forest strip closest to the water’s edge, a finding that should be of interest and used in community planning. Crosslink is an EU funded project that includes many study streams in the Lake Mälaren basin. Another project showed that concentrations of organic micropollutants in Lake Mälaren are higher closer to emission points from cities' (e.g. sewage treatment plants) and that levels are highest in spring and in the bottom water.

Three students wrote theses focusing on Lake Mälaren. A study of Mälaren's common zebra mussel found fewer organic environmental pollutants in mussels than in the surrounding water and that the organisms mainly absorbed medicines and not any other groups of pollutants. Another student modeled future water temperatures in Ekoln. Using different climate scenarios the models predict ice free winter conditions and that the duration of the summer stratification will increase by 9 days. A third study tested if cyanobacteria pigments, and not only chlorophyll pigments, can be used in satellite monitoring of cyanobacteria blooms. This work showed that there were too few simultaneous sampling events of phytoplankton in the water and satellite imagery to adequately assess the method.

Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2020
Number:2020:3
Number of Pages:27
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Keywords:Mälaren, miljöövervakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105440
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105440
ID Code:16975
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:14 May 2020 11:19
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits