Home About Browse Search
Svenska


Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2019

Mustamäki, Noora and Franzén, Fredrik (2020). Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2019. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk ; 2020:2
[Factsheet]

[img] PDF
818kB

Abstract

Under de fyra år som provfisket i Vaxholm har pågått har fångstsammansättningen varit relativt konstant. Fångsten av mört, och därmed även totalfångsten och fångsten av karpfisk har ökat under tidsperioden.

 Under 2019 fångades i medel 82 fiskar per ansträngning (antal individer per nät och natt) fördelat på 15 arter. Totalfångsten var större än tidigare år. Mört var den vanligaste arten i fångsten (50 procent), följt av abborre, strömming, braxen och gärs. En ny art, öring, fångades 2019.

 Den totala fångsten av karpfisk i Vaxholm var relativt stor, under 2019 fångades 49 individer per ansträngning vilket var högre än tidigare år. De arter av karpfisk som fångats i Vaxholm är framförallt mört, men även braxen, löja, björkna, id och sutare.

 Det fångades relativt många stora fiskindivider (> 30 cm) och relativt många stora abborrar (>25 cm) i Vaxholm. Av stora fiskar dominerar braxen och abborre, men även individer av gös, sik, mört och sutare över 30 centimeter fångades.

 Indikatorn L90 för abborre (storleken på individen vid den 90:de percentilen i längdfördelningen) är ett mått på storleken av de största fiskarna i området. L90 för abborre är relativt hög i Vaxholm, vilket tyder på att abborrar är stora i området.

 I provfiskefångsten utgjorde abborre 98 procent av all rovfisk. Förutom abborre förekom även gös i fångsten. Varken fångsten av abborre eller fångsten av rovfiskar totalt har ändrats över tid.

 Diversitetsindexet och den trofiska medelnivån har varit likartad under de tre år provfisket pågått, och är i nivå med närliggande provfiskeområden.

 Ett- till fyra-åriga abborrar var efter den varma sommaren 2018 större vid given ålder jämfört med tidigare år.

 Ett lågt siktdjup i kombination med den stora fångsten av karpfisk tyder på att Vaxholm är påverkat av hög näringsbelastning.

Authors/Creators:Mustamäki, Noora and Franzén, Fredrik
Title:Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2019
Series Name/Journal:Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
Year of publishing :2020
Number:2020:2
Number of Pages:17
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:provfiske, kustfiske, marinekologi, Östersjön
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105752
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105752
Alternative URL:https://www.slu.se/faktablad-kustfisk
ID Code:17119
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:02 Jun 2020 07:41
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits