Home About Browse Search
Svenska


Expeditionsrapport BITS, februari 2020

Lövgren, Olof (2020). Expeditionsrapport BITS, februari 2020. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2020:8
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Expeditionen genomfördes av och med forsknings fartyget R/V Svea med hjälp av en TV3L bottentrål i enlighet med Baltic International Trawl Survey (BITS) manual (ICES, 2017). Sverige tilldelades 50 slumpvis utvalda stationer.

Totalt 52 stationer trålades med TV3L bottentrål inklusive 6 syrefria tråldrag (som inte trålades eftersom syrekoncentrationen nära botten var <0,5 ml/l, de inkluderas i beståndsuppskattningen som 0-fångst) plus två kompletteringsdrag i SD 28. Kompletteringsdrag utförs för att få tillräckligt med torsk för att kunna utföra samtliga biologiska analyser på ett vedertaget sätt och täckte delar av områdena SD 24, 25, 27 och 28 i år.

Under hela undersökningen registrerades akustiska data kontinuerligt. Under denna undersökning fångades totalt 28 olika fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, torsk och skrubbskädda.

Hydrografiska parametrar såsom salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på samtliga trålstationer. I den här rapporten visas syrekoncentrationen ca 1 meter ovanför botten.

Authors/Creators:Lövgren, Olof
Title:Expeditionsrapport BITS, februari 2020
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The survey was conducted by the R/V Svea using the TV3L demersal trawl according to the Baltic International Trawl Survey (BITS) manual (ICES. 2017). Sweden was assigned 50 randomly selected hauls.

In total 52 valid hauls were performed with TV3L demersal trawl including six hauls with oxygen deficiency (which were not trawled because the oxygen concentration close to the bottom was <0.5 ml/l, these hauls are included in stock assessment as zero catch) and two complementary hauls in SD 28. The complementary hauls were made to get enough cod to be able to perform all biological analyzes in a conventional manner. We covered parts of the areas SD 24, 25, 27 and 28 this year.

During the whole survey, acoustic data were continuously recorded. During this survey a total of 28 fish species were caught. Herring, sprat, cod and flounder, dominated the total catch, in terms of weight.

The hydrographic conditions were observed and measured on every station. Only the oxygen concentration at the bottom is presented in the report.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2020
Number:2020:8
Number of Pages:17
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9759-2
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:Östersjön, bottentrålexpedition, biologisk provtagning, hydrografiförhållanden, fiskbeståndsuppskattning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105894
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105894
ID Code:17132
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:05 Jun 2020 10:44
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits