Home About Browse Search
Svenska


SLU Partnerskap Alnarp: samverkan mellan akademi, industri och samhälle

Blix Germundsson, Lisa (2020). SLU Partnerskap Alnarp: samverkan mellan akademi, industri och samhälle. (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2020:3
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

SLU Partnerskap Alnarp startade 2004 som en samverkansorganisation vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Syftet är att stärka konkurrenskraften inom svenskt jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring, samt bidra till forskning och utbildning av hög klass vid universitetet. För närvarande har samverkansorganisationen cirka 90 partners, allt från små företag till stora företag och myndigheter, inklusive de inom skogsindustrin. Verksamheten består av FoU-projekt som finansieras gemensamt av universitetet och partners; mötesplatser såsom seminarier, workshops och exkursioner; studentuppsatsprojekt; och mentorprogram. Målet är att sammanföra människor med olika bakgrunder och initiera samarbete mellan SLU, industri och samhälle.

Authors/Creators:Blix Germundsson, Lisa
Title:SLU Partnerskap Alnarp: samverkan mellan akademi, industri och samhälle
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2020
Number:2020:3
Number of Pages:3
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
Keywords:SLU Partnerskap Alnarp, akademi, industri, samhälle, samverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-106528
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-106528
ID Code:17244
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:03 Jul 2020 09:06
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits