Home About Browse Search
Svenska


Mykorrhiza i jorden i lågintensiv, artrik biomassproduktion

Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria and Barreiro, Ana and Carlsson, Georg (2020). Mykorrhiza i jorden i lågintensiv, artrik biomassproduktion. (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2020:8
[Factsheet]

[img] PDF
456kB

Abstract

För att uppnå ett mera hållbart jordbruk, är det viktigt att vi förlitar oss mer på ekosystemens egna funktioner, istället för externa och syntetiska resurser. Marken blir alltmer erkänd som en viktig resurs som behöver förvaltas på ett bra sätt. I nuläget saknas det tillräckligt med kunskaps- och erfarenhetsunderlag, samt möjligheter för lokal anpassning, för att vi ska kunna ge goda och säkra råd om förvaltningen av markens minsta innevånare och deras funktioner. Därför bedriver vi forskning om hur
markens bördighet och mikroorganismer påverkas av hur vi brukar jorden och hur vi kan använda denna kunskap för att förbättra våra produktionssystem med avseende på markens
förmåga att förse oss med ekosystemtjänster. Här presenterar vi resultat från en Europeisk studie över mikroorganismer i gräsmarker med olika skötselintensitet.

Authors/Creators:Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria and Barreiro, Ana and Carlsson, Georg
Title:Mykorrhiza i jorden i lågintensiv, artrik biomassproduktion
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2020
Number:2020:8
Number of Pages:4
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Microbiology (Microbiology in the medical area to be 30109)
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107149
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107149
ID Code:17465
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:28 Aug 2020 13:03
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits