Home About Browse Search
Svenska


Strategisk skoglig planering – jämförelse mellan stratabaserade och areabaserade ansatser

Öhman, Karin and Eggers, Jeannette and Eriksson, Ola and Ulvdal, Patrik and Wilhelmsson, Pär and Lämås, Tomas (2020). Strategisk skoglig planering – jämförelse mellan stratabaserade och areabaserade ansatser. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 517
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

I den strategiska skogliga planeringen utarbetas långsiktiga strategier för nyttjandet av skogsresursen, vilket kan inkludera hur avverkningspotentialen ska nyttjas över tid, val av föryngringsträdslag, samt inriktningen för miljö- och naturvård. Med andra ord så lägger strategisk planering grunden till ett hållbart brukande av skogen. Vid många av de större skogsbolagen i Sverige tillämpas sedan årtionden en stickprovsvis, stratabaserad ansats för den strategiska planeringen. Ett alternativ till den stratabaserade ansatsen är den areabaserade ansatsen, dvs. att i planeringsmodellen använda sig av information från alla avdelningar. Den areabaserade ansatsen har många fördelar, t.ex. att planeringen blir rumsligt explicit vilket möjliggör beaktande av en mängd aspekter kopplade till långsiktig hållbarhet. Trots detta används i dagsläget den areabaserade ansatsen endast i begränsad omfattning. I denna rapport beskriver vi strategisk planering med en strata- respektive areabaserad ansats. Vi går också igenom respektive ansats fördelar och utmaningar. Utgångspunkten i rapporten är skoglig planering för större skogsinnehav (tiotusentals ha till miljontals ha) med stöd av beslutsstödssystem som inkluderar optimeringsmetoder för att formulera och lösa det strategiska planeringsproblemet.

Authors/Creators:Öhman, Karin and Eggers, Jeannette and Eriksson, Ola and Ulvdal, Patrik and Wilhelmsson, Pär and Lämås, Tomas
Title:Strategisk skoglig planering – jämförelse mellan stratabaserade och areabaserade ansatser
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
Year of publishing :2020
Number:517
Number of Pages:30
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:beslutsstöd, data, hållbarhet, långsiktig planering, optimering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107277
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107277
ID Code:17540
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:18 Sep 2020 08:38
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits