Home About Browse Search
Svenska


Hydroakustik i sötvatten: ett verktyg i fisk- och miljöövervakning

Axenrot, Thomas (2020). Hydroakustik i sötvatten: ett verktyg i fisk- och miljöövervakning. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2020:12
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Hydroakustik används idag globalt vid yrkes- och fritidsfiske, men även vetenskapligt i syfte att bidra med underlag till förvaltning av fiskbestånd och för miljöövervakning. Tekniken har genomgått en allt snabbare utveckling under de senaste hundra åren och är särskilt lämplig då stora områden och djup ska övervakas. De vetenskapliga tillämpningarna förutsätter ekolod som kan kalibreras men även kunskaper om området som ska undersökas och fiskars biologi, fysiologi och beteende för tolkning av resultaten. Hydroakustik skadar eller dödar inte fiskarna, men ofta måste mindre stickprov fångas för att bestämma art- och storlekssammansättning. För beståndsskattning av fisk är den vanligaste metoden mobil, vertikal ekolodning. En undersökning föregås av planering för adekvat utformning utifrån syfte och aktuella förutsättningar. Hydroakustiska data samlas in längs transekter som planerats för att ge erforderlig täckning av området som ska undersökas. I Sveriges stora sjöar har hydroakustik använts för beståndsskattning av pelagiska fiskar sedan början av 1990-talet. De bearbetade resultaten och analyserna bidrar med underlag till myndigheter att bedriva ekosystembaserad fiskförvaltning samt att upptäcka och följa eventuella förändringar i fisksamhällen och miljö.

Authors/Creators:Axenrot, Thomas
Title:Hydroakustik i sötvatten: ett verktyg i fisk- och miljöövervakning
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2020
Number:2020:12
Number of Pages:37
ISBN for electronic version:978-91-576-9788-2
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:hydroakustik, fisk, beståndsskattning, akvatisk miljöövervakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107829
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107829
ID Code:17588
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:24 Sep 2020 13:30
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits