Home About Browse Search
Svenska


Korsning med mjölkkor – effekter på besättningsdynamik och ekonomiskt resultat

Clasen, Julie and Fikse, Freddy and Kargo, Morten and Strandberg, Erling and Østergaard, Søren and Rydhmer, Lotta (2020). Korsning med mjölkkor – effekter på besättningsdynamik och ekonomiskt resultat. (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik ; 152
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I denna simuleringsstudie jämförs besättningsstruktur samt produktionsresultat och ekonomiskt resultat för besättningar med renrasiga kor och besättningar med korsningskor. Vi har använt medeltal från Kokontrollen som ingångsvärden till simuleringsprogrammet SimHerd Crossbred. Holsteinkor (SH), röda kor (SRB) och korsningskor från systematisk slutkorsning (enkelkorsning, terminal cross) ingick i studien. Fyra olika typer av besättningar studerades: bara renrasiga SRBkor, en kärna av renrasiga SRB-kor och SHxSRB-korsningskor, bara renrasiga SH-kor, samt en kärna av renrasiga SH-kor och SRBxSH-korsningskor. Resultaten presenteras både för konventionell och ekologisk produktion, eftersom medeltal för kornas resultat och kostnader och intäkter skiljer sig mellan dessa produktionssystem. Simuleringen visar att det ekonomiska resultatet för mjölkproducenter förbättras när man går från en renrasig besättning till en besättning med korsning och det gäller för såväl konventionell som ekologisk produktion. För besättningar med SRB-kärna blev förbättringen av det ekonomiska resultatet vid övergång till korsning större för ekologisk produktion än för konventionell produktion. Det är kopplat till ett högre avräkningspris för mjölk i ekologisk produktion. Besättningsstrukturen i en besättning med korsning påverkas av djurens reproduktion och funktionella egenskaper. Det medför att utrymmet för korsningskor är större i besättningar med SRB-kärna än i besättningar med SHkärna.

Authors/Creators:Clasen, Julie and Fikse, Freddy and Kargo, Morten and Strandberg, Erling and Østergaard, Søren and Rydhmer, Lotta
Title:Korsning med mjölkkor – effekter på besättningsdynamik och ekonomiskt resultat
Series Name/Journal:Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Year of publishing :2020
Number:152
Number of Pages:35
Publisher:Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9774-5
ISSN:1401-7520
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Keywords:mjölkproduktion, korsning, renras, simulering, besättning, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107828
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107828
ID Code:17591
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:24 Sep 2020 14:00
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits