Home About Browse Search
Svenska


Ekosystemtjänsternas roll i havsmiljöarbetet - kopplingar från Havsmiljödirektivets deskriptorer och från svenska miljökvalitetsnormer samt implikationer för ekosystemräkenskaper

Bryhn, Andreas and Bergström, Lena and Fetterplace, Lachlan and Bergström, Ulf and Kraufvelin, Patrik (2020). Ekosystemtjänsternas roll i havsmiljöarbetet - kopplingar från Havsmiljödirektivets deskriptorer och från svenska miljökvalitetsnormer samt implikationer för ekosystemräkenskaper. UNSPECIFIED.

[img] PDF
958kB

Abstract

Marina ekosystemtjänster (ekosystemens nyttor för människor) är ofta högt värderade. I svensk och europeisk miljölagstiftning och havsmiljöförvaltning har ekosystemtjänster kommit att spela en allt större roll. I svensk havsmiljöförvaltning är ”deskriptorer” och ”miljökvalitetsnormer” nyckelbegrepp för att forma förvaltningens målbilder och som kopplar till EU:s Havsmiljödirektiv och svenska miljömål. Dessa är i sin tur knutna till indikatorer, mätbara variabler som kvantifierar miljöns tillstånd. Detta PM syftar till att undersöka och utvärdera koppllingar från deskriptorer och miljökvalitetsnormer till marina ekosystemtjänster, som en del av en bredare utveckling av havsmiljöarbetet. Därtill diskuteras mänskliga aktiviteters koppling till marina ekosystemtjänster. Slutligen föreslås möjliga angreppssätt på väg till ett system för ekosystemräkenskaper för marina ekosystemtjänster, där värdet av tillgången på ekosystemtjänsterna kan utgöra en del av ett lands nationalräkenskaper.

Authors/Creators:Bryhn, Andreas and Bergström, Lena and Fetterplace, Lachlan and Bergström, Ulf and Kraufvelin, Patrik
Title:Ekosystemtjänsternas roll i havsmiljöarbetet - kopplingar från Havsmiljödirektivets deskriptorer och från svenska miljökvalitetsnormer samt implikationer för ekosystemräkenskaper
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

<p>Marine ecosystem services (the benefits to people from ecosystems) are often highly valued. In Swedish and European environmental legislation and marine management, ecosystem services are playing an increasingly important role. In Swedish marine management, “descriptors” and “environmental quality norms” are key terms for forming management targets. These terms are connected to indicators, measurable variables, which quantify the state of the environment. This summarising technical report explores and evaluates the connection between descriptors and environmental quality norms, and marine ecosystem services, as a part of a broader development of marine environmental management. Connections between human activities and marine ecosystem services are also discussed. Finally, we elaborate upon possible ecosystem accounting methods that would allow the value of marine ecosystem services to be included in the national accounts of a country.</p>

Year of publishing :2020
Number of Pages:29
Language:Swedish
Publication Type:Other
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Economics
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107903
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107903
ID Code:17605
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:28 Sep 2020 06:45
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits