Home About Browse Search
Svenska


Interactions between ungulates and forest insects

Nordkvist, Michelle (2020). Interactions between ungulates and forest insects. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-7760-622-2
eISBN 978-91-7760-623-9
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

In forest ecosystems ungulates and insect herbivores often co-occur and utilise the same host trees. Herbivores that share a host plant can indirectly affect each other through plant induced responses. Such changes may affect plant growth, interactions with other species, and population dynamics. Studies investigating indirect interactions between taxonomically distant herbivores are lacking. Ungulates, as well as many herbivorous insect species, are considered pests and cause substantial damage to trees. Thus, interactions between these species may alter the level of damage and affect tree growth. In this thesis I investigate indirect interactions between ungulates and insects in forest ecosystems, with Scots pine (Pinus sylvestris) as the focal tree species, and the European pine sawfly (Neodiprion sertifer) as the focal insect. By combining controlled field experiments, observational studies, and modelling, I explore how ungulate browsing and grazing affect insect performance, abundance and population dynamics, and study the consequences for pine growth. I found that (i) sawfly fecundity was increased but larval survival decreased on browsed pines; (ii) browsing influenced the arthropod predator community on pines, (iii) browsing potentially could mitigate sawfly outbreaks, and that (iv) sawfly defoliation combined with ungulate browsing can, depending on the sequence and frequency, cause non-additive growth responses in pine. Lastly, I show that abundance, and diversity of and predation pressure on herbivorous insects can be influenced by habitat characteristics, which are commonly affected by ungulate grazing. I conclude that ungulates can have profound effects on forest insects and that indirect effects should not be neglected in ecological research and may have implications for e.g. forestry.

Authors/Creators:Nordkvist, Michelle
Title:Interactions between ungulates and forest insects
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Både klövvilt och växtätande insekter är vanligt förekommande i skogsekosystem, och har dessutom ofta samma värdträd. Växtätare som utnyttjar samma växt kan indirekt påverka varandra genom växtens inducerade responser, vilket i sin tur kan påverka växtätarnas interaktioner med arter och deras populationsdynamik men också växtens tillväxt. Detta ämnesområde är särskilt outforskat när det kommer till interaktioner mellan taxonomiskt skilda arter, så som klövvilt och insekter. Både klövvilt och flertalet växtätande skoginsekter räknas som skadegörare och interaktioner dem emellan kan således förändra skadenivåerna och därmed trädens tillväxt. I den här avhandlingen undersöker jag indirekta interaktioner mellan klövvilt och insekter i skogsekosystem med huvudfokus på tall (Pinus sylvestris) och röd tallstekel (Neodiprion sertifer). Genom att utföra kontrollerade fältexperiment, observationer och populationsmodellering studerade jag hur klövviltsbete påverkar insekters förekomst, överlevnad, reproduktion och populationstillväxt samt vilka konsekvenser det kan få för tallens tillväxt. Jag fann minskad överlevnad men ökad reproduktiv kapacitet hos tallsteklar som ätit på klövviltsbetade träd. Jag fann också att dessa förändringar eventuellt kan hindra tallstekelutbrott under vissa förutsättningar. Däröver fann jag att bete från klövvilt och tallsteklar, beroende på hur det är kombinerat i tid (sekvens och frekvens), kan orsaka icke-additiva effekter på tallars tillväxt. Till sist visar jag att abundans och diversitet av växtätande insekter samt predationstryck påverkas av habitatstrukturen, vilken ofta påverkas av klövvilt. Sammantaget visar denna avhandling att bete från klövvilt kan ha stora effekter på insekter och att denna typ av interaktioner inte kan försummas i ekologisk forskning, samt att de kan ha konsekvenser som kan vara viktiga att ha hänsyn till inom skogsbruket.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2020
Number:2020:52
Number of Pages:59
Publisher:Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-622-2
ISBN for electronic version:978-91-7760-623-9
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:indirect interactions, trait-mediated effects, plant-herbivore interactions, mammal-insect interactions, ungulate browsing, Pinus sylvestris, Neodiprion sertifer, tree growth, exclosures
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107933
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107933
ID Code:17662
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:02 Oct 2020 06:55
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits