Home About Browse Search
Svenska


Local and landscape-level impacts of agricultural intensification on arthropod communities and their interaction networks

Aguilera Nuñez, Guillermo (2020). Local and landscape-level impacts of agricultural intensification on arthropod communities and their interaction networks. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-7760-634-5
eISBN 978-91-7760-635-2
[Doctoral thesis]

[img] PDF
2MB

Abstract

Arthropods play a central role in agricultural landscapes being responsible for the delivery of many ecosystem services such as pollination, biological pest control, and nutrient cycling. But the current global decline of arthropods is intensified by habitat modification, loss and fragmentation, pesticide use and other intensive management practices. Thus, it is crucial to understand how such impacts affect ecosystem services provisioning. In this thesis, I aim to explore how the management of local crop fields and landscape composition affect beneficial arthropod communities at different levels, including abundances and diversity of species and species interaction networks. I focus on predaceous and parasitic insects that provide biological pest control and pollinators. I assess i) how crop diversity affects arthropod diversity, ii) how fertilisation affects the local predator community and pest control, iii) how crop type (annual vs perennial) and landscape composition affect the predator-prey and host-parasitoid interaction networks and the implications for pest control. I found that increasing crop diversity in landscapes with a high proportion of seminatural habitats can enhance the diversity of beneficial arthropods. I also detected that organic fertilisation can benefit the abundance of local predators while specialist predators that move into the crop from the surrounding habitats boost biological pest control. I also found that crop type and landscape composition have effects beyond community species composition as also the interaction networks were altered, modifying the network stability and pest control potential. My findings suggest that the main drivers of change in agricultural landscapes affect arthropod communities at different levels. Effects of habitat type and local management can be observed not only in the community composition, but some of the consequences were also reflected in the species interaction networks. Finally, I show that food web ecology can link community composition and ecosystem service provisioning.

Authors/Creators:Aguilera Nuñez, Guillermo
Title:Local and landscape-level impacts of agricultural intensification on arthropod communities and their interaction networks
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

<p>Leddjurer spelar en central roll i jordbrukslandskap då de leverar många ekosystemtjänster som pollinering, biologisk skadedjursbekämpning och näringsomsättning. Men den nuvarande globala nedgången av leddjur förstärks av modifiering, förlust och fragmentering av livsmiljöer, användning av bekämpningsmedel och annan intensiv markanvändning. Därför är det avgörande att förstå hur sådana effekter påverkar ekosystemtjänsterna. I denna avhandling ämnar jag undersöka hur lokal markanvändning och utformning av landskapet påverkar nyttiga leddjursamhällen på olika nivåer, inklusive från antal och mångfald av arter och nätverk av artinteraktioner. Jag fokuserar på rovleddjurer och parasitiska insekter som tillhandahåller biologisk skadedjursbekämpning och pollinering. Jag bedömer i) hur växtmångfald påverkar leddjurens mångfald, ii) hur gödsling av det lokala odlade fältet påverkar rovdjurssamhället skadedjursbekämpning, iii) hur livsmiljö och landskapsammansättning påverkar interaktionsnätverken för rovdjur-bytes och värd-parasitoid och konsekvenser för skadedjursbekämpning. Jag fann att en ökad mångfald av odlade grödor i landskap med en hög andel naturliga livsmiljöer kan öka mångfalden av nyttiga leddjur. Jag upptäckte också att organisk gödning kan öka antalet lokala rovdjur medan specialiserade rovdjur som rör sig till grödan från de omgivande livsmiljöerna, ökar den biologiska skadedjursbekämpningen. Jag fann också att livsmiljötyper och landskapskomposition har effekter utöver samhällets artsammansättning där även interaktions-nätverken förändrades vilket påverkade nätverkens stabilitet och potentialen för skadedjursbekämpning. Mina resultat tyder på att de viktigaste drivkrafterna för förändring i jordbrukslandskap påverkar leddjurssamhällen på olika nivåer. Effekter av naturtyp och lokal förvaltning kan observeras inte bara i samhällssammansättningen, utan några av konsekvenserna återspeglades också i artens interaktionsnätverk. Slutligen visar jag att föovävsekologi kan koppla samman gemenskapssammansättning och tillhandahållande av ekosystemtjänster.<br></p>

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2020
Number:2020:58
Number of Pages:69
Publisher:Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-634-5
ISBN for electronic version:978-91-7760-635-2
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:Crop diversity, Fertilisation, Community composition, Pest control, Pollination, Species interaction, Robustness, Apparent competition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-108486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-108486
ID Code:18142
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:06 Nov 2020 18:23
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits