Home About Browse Search
Svenska


Refinement of porcine models in diabetes and transplantation research

Manell, Elin (2020). Refinement of porcine models in diabetes and transplantation research. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-7760-662-8
eISBN 978-91-7760-663-5
[Doctoral thesis]

[img] PDF
4MB

Abstract

Animal models are widely used in biomedical research aiming to prevent and improve treatments of diseases. The 3Rs (replace, reduce, refine) are considered when working with laboratory animals. Socialisation and training of pigs in research are important to avoid stress responses that could potentially affect research data. Domestic pigs were subjected to a structured training programme before inclusion in renal transplantation studies. The training programme enabled blood and urine sampling, and ultrasound examinations in conscious pigs without restraint. The porcine diabetes model was further characterised with regards to hormonal responses to oral glucose, metabolic changes due to insulin deficiency, distribution of glucagon-like peptide-1 receptors (GLP-1R) in pancreas and gastrointestinal tract, and GLP-1R occupancy in vivo during oral glucose tolerance test (OGTT). Both similarities and differences between pigs and humans were identified, both of which are important to keep in mind when designing animal studies. Furthermore, a refined model for OGTT in pigs, which reduces experimental variation and facilitates comparisons between experiments, was established. An insulin treatment protocol for streptozotocin diabetic pigs was developed to enable long-term studies and minimise risk of serious complications. Well characterised animal models and calm animals are important to acquire relevant and reliable research data, and to minimise the number of animals needed. Using refined techniques to minimise stressful situations is also important from an animal welfare perspective. Results presented in this thesis contribute to the 3Rs.

Authors/Creators:Manell, Elin
Title:Refinement of porcine models in diabetes and transplantation research
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

<p>Djurmodeller används ofta inom biomedicinsk forskning som syftar till att förebygga eller förbättra behandlingar av sjukdomar. När man använder försöksdjur tar man hänsyn till 3R (replace, reduce, refine). Socialisering och träning av grisar i forskning är viktigt för att undvika stress som kan påverka forskningsdata. Konventionella grisar genomgick ett strukturerat träningsprogram innan de gick in i njurtransplantationsstudier. Träningsprogrammet möjliggjorde blod- och urinprovstagning samt ultraljudundersökningar hos vakna grisar utan fasthållning. Grismodellen för diabetes karaktäriserades djupare med avseende på hormonellt svar till oral glukos, metabola förändringar på grund av insulinbrist, distribution av glucagon-like peptide-1 receptorer (GLP-1R) i pankreas och magtarmkanalen, och bindning till GLP-1R in vivo under oralt glukosbelastningstest (OGTT). Både skillnader och likheter mellan gris och människa identifierades, vilka båda är viktiga att beakta när man designar djurstudier. Vidare togs en förfinad modell för OGTT fram vilken minskar experimentell variation och underlättar jämförelser mellan studier. Ett insulinbehandlingsprotokoll för streptozotocin-diabetiska grisar etablerades vilket möjliggör långtidsstudier och minimerar risken för allvarliga komplikationer. Väl karaktäriserade djurmodeller och lugna djur är viktiga för att få relevant och tillförlitlig forskningsdata, och för att minimera antalet djur som behövs. Användandet av förfinade tekniker för att minimera stressande situationer är också viktigt ur djurvälfärdssynpunkt. Resultaten i avhandlingen bidrar till 3R.<br></p>

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2020
Number:2020:72
Number of Pages:77
Publisher:Department of Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-662-8
ISBN for electronic version:978-91-7760-663-5
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Clinical Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 301 Basic Medicine > Other Basic Medicine
Keywords:Pig, 3Rs, training, diabetes mellitus, streptozotocin, oral glucose tolerance test, insulin, glucagon-like peptide-1, glucagon-like peptide-1 receptor, fatty acid, triglyceride, amino acid, cystatin-C, renal transplantation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-108716
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-108716
ID Code:18702
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Nov 2020 13:23
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits