Home About Browse Search
Svenska


Ärvda siffror och nya källor till Sveriges folkmängd 1571

Andersson, Martin (2020). Ärvda siffror och nya källor till Sveriges folkmängd 1571. (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Agrarhistoria ; 6
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Hur många människor levde i Sverige under 1570-talet? Trots årtiondets unika källor skiljer det en kvarts miljon människor mellan de två konkurrerande uppfattningar som idag dominerar forskningsläget. Den ena modellen, den ekonomiskhistoriska, bygger på vad som ansetts vara en ”rimlig” tillväxttakt i förindustriella samhällen. Den andra modellen, den historisk-demografiska, utgår istället från de bevarade källorna för att beräkna antalet människor. I denna skrift visas att en betydande del av skillnaden mellan de konkurrerande modellerna beror på att den senare kraftigt underskattat antalet unga män i befolkningen. Detta beror i sin tur på att sifferuppgifter som publicerades redan på 1870-talet har ärvts från historiker till historiker ända fram till idag. För att underlätta framtida beräkningar av folkmängden i 1500-talets Sverige undersöks i denna skrift på nytt alla kända källor, liksom tidigare okända uppgifter och alternativa källserier. Som bilagor ingår omfattande sammanställningar av antalet unga män i Sverige (och Finland), av alla dessa legodrängar, tröskare, fäbaggar och oxgossar som levde och arbetade i böndernas hushåll. Martin Andersson disputerade i historia vid Södertörns högskola på avhandlingen Migration i 1600-talets Sverige: Älvsborgs lösen 1613–1618 (2018). Andersson är verksam som postdoktor vid Avdelningen för agrarhistoria på SLU sedan 2019, där han forskar om legofolk – drängar och pigor – i medeltidens och 1500-talets Sverige.

Authors/Creators:Andersson, Martin
Title:Ärvda siffror och nya källor till Sveriges folkmängd 1571
Series Name/Journal:Agrarhistoria
Year of publishing :2020
Number:6
Number of Pages:100
Publisher:Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for electronic version:978-91-576-8981-8
ISSN:1403-3402
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Economic History
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 601 History and Archaeology > History
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-108615
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-108615
ID Code:18703
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Nov 2020 13:23
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits