Home About Browse Search
Svenska


Elektronisk längdmätning av fisk : en jämförelse av metoder

Ovegård, Mikael (2020). Elektronisk längdmätning av fisk : en jämförelse av metoder. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2020:18
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Längdmätning av fisk kan göras effektivare och generera data av högre kvalité om det utförs med en elektronisk mätbräda istället för med en manuell mätbräda, papper och penna. Det enskilt största problemet för implementeringen av elektroniska mätbrädor inom fiskforskning har varit, och är i viss mån fortfarande, att de har en hög tillverknings- och inköpskostnad. Syftet med denna studie är att utreda om det finns enklare och kostnadseffektivare alternativa teknologier som skulle kunna tillämpas i elektroniska mätbrädor. Två nya metoder/teknologier för längdmätning av fisk jämförs med en kommersiellt tillgänglig elektronisk mätbräda. Resultaten visar att en mätbräda bestående av en membranpanel med taktila knappar är en kostnadseffektiv lösning och föredras av användarna framför den kommersiellt tillgängliga produkten då längdmätning utförs i hela cm.

Authors/Creators:Ovegård, Mikael
Title:Elektronisk längdmätning av fisk : en jämförelse av metoder
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Length measurements of fish can be performed more efficiently and generating data of higher quality if conducted with an electronic measuring board instead of using a manual measuring board, pen and paper. The main reason why this technology is not commonly used within fisheries research is that it have been, and still to some extent are, highly expensive. In order to investigate if there are other more cost-efficient alternatives, this study have compared two new methods/technologies for collecting length measurement of fish with a commercially available electronic measuring board. The results show that a measuring board constructed of a membrane panel with tactile push-buttons is a cost-efficient solution and was considered better by the users than the commercially available measuring board when measuring fish in full cm.<br></p>

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2020
Number:2020:18
Number of Pages:28
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9810-0
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Fish and Wildlife Management
Keywords:elektronisk mätbräda, membranpanel, ultraljud
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109149
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109149
ID Code:19439
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:14 Dec 2020 11:43
Metadata Last Modified:05 Feb 2021 11:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits